CELSENTRI 150mg - PROSPECT

Prospectul pentru CELSENTRI 150mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CELSENTRI 150mg
Substanța activă: MARAVIROCUM
Concentrația: 150mg
Cod atc: J05AX09
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA ALTE ANTIVIRALE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 180 compr. film. (2x90)( blist. PVC/Al)
Cod cim: W61477005
Firma producătoare: PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA