MAGNEROT® - PROSPECT

Prospectul pentru MAGNEROT® - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: MAGNEROT®
Substanța activă: MAGNESII OROTAS
Concentrația: 500mg
Cod atc: A12CC09
Acțiune terapeutică: ALTE SUPLIMENTE MINERALE MAGNESIUM SI COMBINATII
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12047_21.06.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 5 blist. PVC-PVDC/Al x 20 compr.
Cod cim: W04048002
Firma producătoare: WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12047/2019/01-02-03-04-05-06-07-08                                     

Anexa 1

     

Prospect 

 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Magnerot 500 mg comprimate 

orotat de magneziu dihidrat 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor  

 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

 

-

 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

-

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

 

-

 

Dacă după 3 săptămâni nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 
Ce găsiţi în acest prospect:

 

 

1.  Ce este Magnerot

 

şi pentru ce se utilizează 

1.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Magnerot

 

 

2.

 

Cum să utilizaţi Magnerot

 

 

3.

 

Reacţii adverse posibile 

4.

 

Cum se păstrează Magnerot

 

 

5.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Magnerot

 

 şi pentru ce se utilizează   

 

Magnerot este un medicament ce conţine ca substanţă activă orotatul de magneziu. 
Magnerot  este  indicat  în  profilaxia  infarctului  miocardic  şi  necrozei  miocardice,  în  tratamentul  anginei 
pectorale, dacă aceste afecţiuni sunt determinate de carenţa de magneziu, arteroscleroză, stenocardie, arterită 
şi arteriolită, tulburări ale metabolismului lipidic, crampe musculare. 

 
 
2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi

 

Magnerot  

 
Nu utilizaţi Magnerot 

- dacă sunteţi alergic

 

la substanța activă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament  

(enumerate la pct. 6) 
- dacă aveţi afecţiuni ale rinichilor sau în prezenţa diatezei litiazice renale (calculi urinari alcătuiţi din fosfat 
de calciu, magneziu, amoniu).

 

 

Atenționări și precauții  

Tulburările atribuite deficitului de magneziu pot avea, de asemenea, alte cauze. Dacă utilizaţi Magnerot şi 
constataţi că prezentaţi în continuare simptomele severe ale deficitului de magneziu, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră.  
 

Magnerot împreună cu alte medicamente  

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizați 
orice alte medicamente. 
Aceasta  deoarece  Magnerot  poate  influenţa  modul  în  care  acţionează  unele  medicamente.  De  asemenea, 
unele medicamente pot influenţa modul în care acţionează Magnerot. 


Page 2
background image

 
Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi oricare dintre următoarele medicamente. Acţiunea  
lor poate fi influenţată de Magnerot: 

-

 

medicamente ce conţin fer; trebuie luat în considerare faptul că magneziul poate afecta absorbţia de fer. 
În  acest  caz  se  indică  respectarea  unui  interval  de  2-3  ore  între  administrarea  de  produse  ce  conţin 
magneziu sau fer. 

-

 

magneziul  inhibă,  de  asemenea,  absorbţia  medicamentelor  ce  conţin  tetracicline,  ca  şi  pe  a  celor  ce 
conţin florură de sodiu când se administrează concomitent. De aceea se recomandă ca administrarea lor 
să se facă la interval de 2-3 ore.

 

 

Dacă  vă  aflaţi  în  oricare  dintre  situaţiile  de  mai  sus  (sau  nu  sunteţi  sigur),  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră înainte de a lua Magnerot. 

 
Magnerot împreună cu alimente, băuturi şi alcool 

Trebuie  evitat  consumul  de  alcool  etilic  în  timpul  tratamentului  cu  Magnerot  deoarece  creşte  eliminarea 
magneziului şi inhibă absorbţia sa în organism. 
Magnerot poate fi luat cu sau fără alimente. 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Utilizarea  Magnerot  în  perioada  de  sarcină  sau  alăptare  nu  este  contraindicată.  Dimpotrivă,  se  recomandă 
administrarea de produse ce conţin magneziu în timpul sarcinii şi alăptării. 
 
Adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  pentru  recomandări  înainte  de  a  lua  orice 
medicament. 

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Magnerot nu vă afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 

Magnerot conține lactoză monohidrat. 

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveţi intoleranţă la 

unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament. 

Magnerot conține sodiu

 mai puțin de 1 mmol (23 mg) per doză, adică practic „nu conține sodiu”. 

 
 

3. 

Cum să utilizați Magnerot 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Doze 

Pentru refacerea depozitelor de magneziu 

Dacă  nu  vă  este  prescris  altfel,  luaţi  timp  de  o  săptămână,  câte  2  comprimate  Magnerot  (1  g  orotat  de 
magneziu  dihidrat)  de  3  ori  pe  zi.  În  continuare,  trebuie  administrate  2-3  comprimate  Magnerot  (1-1,5  g 
orotat de magneziu dihidrat) pe zi. 
 
Mod de administrare 
Luaţi comprimatele de Magnerot întregi, cu puţin lichid, înainte sau odată cu mesele. 
 
Durata tratamentului 
Durata tratamentului trebuie să fie de cel puţin 6 săptămâni, însă Magnerot poate fi administrat şi timp mai 
îndelungat. 
 

Dacă utilizați mai mult Magnerot decât trebuie 

Adresaţi-vă imediat unui medic sau mergeţi la cel mai apropiat serviciu de urgenţe al unui spital. Luaţi cu 
dumneavoastră cutia medicamentului. Aceasta ajută medicul să ştie ce aţi luat. 

 
Dacă uitați să utilizaţi Magnerot 

Dacă omiteţi o doză, luaţi doza următoare ca de obicei. 


Page 3
background image

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetaţi să utilizați Magnerot 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament

 

 poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 

persoanele. 
 
Reacţiile adverse raportate la utilizarea Magnerot sunt: 
 

Foarte rare 

(afectează mai puțin de 1 din 10000 utilizatori)

 

 

apariţia scaunelor moi sau a diareei la administrarea dozelor mari. 

 
Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 

http://www.anm.ro/

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament. 

 

 

5. 

Cum se păstrează Magnerot 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la 
ultima zi a lunii respective. 

 

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
Ce conţine Magnerot 

Substanţa  activă  este  orotatul  de  magneziu  dihidrat.  Fiecare  comprimat  conţine  orotat  de  magneziu 
dihidrat 500 mg (echivalent a 2,7 mEq, 1,35 mmol sau 32,8 mg magneziu). 

Celelalte  componente  sunt:  dioxid  de  siliciu  coloidal  anhidru,  croscarmeloză  sodică,  celuloză 
microcristalină, amidon de porumb, povidonă K 30, lactoză monohidrat, ciclamat de sodiu, talc, stearat 
de magneziu.

 

 

Cum arată Magnerot şi conţinutul ambalajului 

Magnerot sunt comprimate rotunde, de culoare albă, biplane, cu margini rotunjite, având un şanţ median pe 
una din feţe (nu are rol de divizare în două doze egale), cu diametrul de aproximativ 13 mm. 
 
Cutie cu 2 blistere PVC-PVdC/Al a câte 10 comprimate 
Cutie cu 5 blistere PVC-PVdC/Al a câte 10 comprimate 
Cutie cu 5 blistere PVC-PVdC/Al a câte 20 comprimate 
Cutie cu 10 blistere PVC-PVdC/Al a câte 20 comprimate 
Cutie cu 2 blistere PVC/Al a câte 10 comprimate 


Page 4
background image

Cutie cu 5 blistere PVC/Al a câte 10 comprimate 
Cutie cu 5 blistere PVC/Al a câte 20 comprimate 
Cutie cu 10 blistere PVC/Al a câte 20 comprimate

 

 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

 

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Flugfeld-Allee 24, 71034 Böblingen, Germania 

 

Fabricantul 

Mauermann Arzneimittel KG 
Heinrich Knote Strasse 2, 82343 Pöcking, Germania 
sau 
S.C. Magistra C&C S.R.L. 
B-dul Aurel Vlaicu nr. 82A, cod 900055  
Constanţa, Jud. Constanţa, România 
sau 
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Flugfeld-Allee 24, 71034 Böblingen, Germania 
 
Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului 
autorizației de punere pe piață. 
 

Acest prospect a fost aprobat în Noiembrie, 2021.

 

 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 

http://www.anm.ro/

  

 


MAGNEROT® se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 2 blist. PVC-PVDC/Al x 10 compr.

Cutie x 5 blist. PVC-PVDC/Al x 10 compr.

Cutie x 10 blist. PVC-PVDC/Al x 20 compr.