OLOPEG - PROSPECT

Prospectul pentru OLOPEG - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OLOPEG
Substanța activă: MACROGOLUM
Concentrația: -
Cod atc: A06AD15
Acțiune terapeutică: LAXATIVE LAXATIVE OSMOTICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_10668_30.03.18.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din PET x 100 ml conc. pt. sol. orala, insotit de un recipient dozator gradat
Cod cim: W60850001
Firma producătoare: MIP PHARMA GMBH - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

1

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 10668/2018/01-02-03-04                                               

Anexa 1

 

Prospect 

 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Olopeg concentrat pentru soluţie orală 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 

persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 
-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1. 

Ce este Olopeg şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Olopeg  

3. 

Cum să utilizaţi Olopeg  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Olopeg 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Olopeg şi pentru ce se utilizează  

 

Olopeg este un laxativ osmotic. 
 

Olopeg se utilizează pentru 

tratamentul pe termen scurt al simptomelor constipaţiei 

lavaj intestinal înaintea examinărilor diagnostice ale intestinului (de exemplu colonoscopie) şi 

înaintea operaţiilor chirurgicale ale intestinului  
 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi

 

Olopeg 

 
Nu utilizaţi Olopeg în caz de: 

-  dacă sunteţi alergic la macrogol (polietilenglicol) sau la oricare dintre celelalte componente ale 
acestui medicament (enumerate la pct. 6) 

durere abdominală, fără a şti ce anume o provoacă  

ocluzie intestinală sau suspect a avea ocluzie intestinală (ileus) 

îngustare anormală (stenoză), perforaţie sau risc de perforaţie a stomacului sau intestinelor  

tulburări în evacuarea conţinutului stomacului 

ulcer gastro-intestinal acut 

boli inflamatorii intestinale severe (cum sunt boala Crohn, colita ulcerativă, megacolon toxic, colită 

toxică sau rapid progresivă)  

inconştienţă 

 

Atenţionări şi precauţii 

Dacă aveţi o stare de sănătate precară sau o condiţie medicală gravă trebuie să ţineţi cont de efectele 
adverse posibile enumerate la punctul 4.  
 
Înainte să luaţi Olopeg, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 


Page 2
background image

2

 

Consultaţi medicul înaintea folosirii Olopeg dacă suferiţi de: 
-

 

insuficienţă cardiacă, circulatorie sau tulburări funcţionale ale rinichilor (insuficienţă renală) şi 

boli ale ficatului  
-

 

tulburări de conştienţă 

-

 

tendinţă de aspirare a fluidelor în plămâni, vomă sau tulburări ale reflexului de vomă şi înghiţire   

-

 

deshidratare severă 

 
Dacă aveţi simptome ca edem, lipsa respiraţiei, oboseală crescută, deshidratare sau insuficienţă 
cardiacă, indicând un dezechilibru al apei şi electroliţilor din corp, administrarea Olopeg trebuie 
întreruptă imediat, trebuie măsuraţi electroliţii şi luate măsurile necesare, dacă este cazul. 
 
Dacă sunteţi diabetic, nu sunt carbohidraţi care trebuie luaţi în considerare la administrarea acestui 
medicament.  
 
Dacă sunteţi predispus la dezechilibrul apei şi electroliţilor din corp (de exemplu pacienţi care iau 
diuretice) trebuie să folosiţi acest medicament doar la sfatul explicit al medicului şi cu atenţie sporită. 
Dacă apare diaree, este indicată monitorizarea echilibrului apei şi electroliţilor din corp. 
 
Vârstnicii trebuie să folosească Olopeg cu precauţie sporită, deoarece sunt mai sensibili la reacţiile 
adverse potenţiale determinate de medicamente. Aceste lucru trebuie luat în considerare mai ales în 
caz de diaree şi o posibilă tulburare a echilibrului apei şi electroliţilor. 
 
Dacă suferiţi de boală de reflux gastric sau tulburări ale ritmului cardiac, trebuie să folosiţi Olopeg 
numai sub supravegherea medicului.  
 
Trebuie să vă adresaţi medicului dumneavoastră, chiar dacă aţi suferit în trecut de una din afecţiunile 
de mai sus.

 

 

Copii şi adolescenţi 
Datele disponibile nu susţin administrarea Olopeg pentru constipaţie la copiii cu vârsta sub 2 ani.  
 
Nu există suficientă experienţă la copiii şi adolescenţii cu vârsta sub 18 ani în administrarea pentru 
lavajul intestinal înaintea investigaţiilor diagnostice. De aceea, Olopeg nu trebuie utilizat în lavajul 
intestinal la copiii şi adolescenţii cu vârsta sub 18 ani.  
  

Olopeg împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi 
orice alte medicamente. 
 
Dacă se efectuează investigaţii diagnostice ale lichidului intestinal la evacuarea acestuia din intestin, 
enzimele care pot fi utilizate în aceste teste (de exemplu ELISA) pot fi afectate de polietilenglicolul 
conţinut în Olopeg.   
 
Interacţiuni între Olopeg şi alte medicamente 

în tratamentului constipaţiei:

  

Nu există rapoarte clinice despre interacţiunea Olopeg cu alte medicamente. Totuşi, efectul altor 
medicamente poate fi scăzut în timpul utilizării Olopeg deoarece absorbţia acestora în corp poate fi 
redusă temporar. De aceea este recomandată luarea altor medicamente cu cel puţin 2 ore înainte de 
administrarea Olopeg.  
 
Interacţiuni între Olopeg şi alte medicamente

 în lavajul intestinal:  

Alte medicamente pot fi eliminate din tractul gastro-intestinal sau absorbţia lor poate fi scăzută sau 
oprită dacă sunt luate cu câteva ore înainte sau în timpul tratamentului cu Olopeg. Acest lucru este 
valabil mai ales pentru medicamentele cu eliberare întârziată. Uneori este necesară luarea altui 
medicament înaintea sau în timpul administrării Olopeg, datorită unei indicaţii vitale. În acest caz, 
forma orală a medicamentului trebuie înlocuită cu cea intravenoasă sau intramusculară.   
 

Olopeg împreună cu alimente şi băuturi 


Page 3
background image

3

 

Dacă luaţi Olopeg pentru lavaj intestinal înainte de examinări diagnostice sau operaţii la nivelul 
intestinului, nu trebuie să mâncaţi mâncare solidă cu 2 - 3 ore înaintea primei administri a Olopeg şi 
până la sfârşitul investigaţiei.  

 
Sarcina şi alăptarea  

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Utilizarea Olopeg în timpul sarcinii şi alăptării nu a fost studiată adecvat. De aceea, în timpul sarcinii 
şi alăptării, Olopeg trebuie administrat numai dacă este strict necesar.  
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Nu există indicii că Olopeg influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau manipula utilaje.  

 
Olopeg conţine potasiu şi sodiu 

 
Dietă cu restricţie de potasiu sau funcţie a rinichilor scăzută 
Dacă aveţi funcţia renală scăzută sau ţineţi o dietă cu restricţie de potasiu, ţineţi cont că o doză (125 ml 
soluţie reconstituită) conţine potasiu 1,26 mmol (49 mg).  
 
Dietă cu restricţie de sodiu: 
Dacă ţineţi dietă cu restricţie de sodiu, ţineţi cont că o doză (125 ml soluţie reconstituită) conţine sodiu 
8,09 mmol (186 mg).  
 
 

3. 

Cum să utilizaţi Olopeg 

 
Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. 
Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Similar altor laxative, utilizarea Olopeg pe durată lungă nu este recomandată. Tratamentul cu Olopeg 
nu trebuie să depăşească 2 săptămâni. Daca este necesar, Olopeg poate fi utilizat în mod repetat.   

 
Tratamentul pe termen scurt al constipaţiei 

Pentru tratament suplimentar cu menţinerea unui regim de viaţă şi dietetic corespunzător. 
Doza zilnică trebuie ajustată conform rezultator obţinute. 
Înainte de iniţierea tratamentului, trebuie exclusă de către medic o boală organică.  
 
Doza zilnică: 
 
Utilizarea la copii şi adolescenţi 
De la 2 la 4 ani:  

 

7,5 ml - 15 ml Olopeg concentrat * 

De la 4 la 8 ani:  

 

15 ml - 30 ml Olopeg concentrat * 

De la 8 la 18 ani:  

 

20 ml - 35 ml Olopeg concentrat * 

* Înainte de administrare, doza necesară de Olopeg concentrat trebuie dizolvată într-un volum de apă 
de 4 ori mai mare (de exemplu 7,5 ml concentrat Olopeg + 30 ml apă). 
 
Adulţi: 
De 2 - 3 ori pe zi: amestecaţi 25 ml Olopeg concentrat cu 100 ml apă (total 125 ml) înainte de 
administrare. 
 
Vârstnici: 
Iniţial o dată pe zi: amestecaţi 25 ml Olopeg concentrat cu 100 ml apă (total 125 ml) înainte de 
administrare. 

 
Lavaj intestinal înaintea examinărilor diagnostice  


Page 4
background image

4

 

Soluţia pentru lavaj trebuie luată într-un interval de timp de circa 4 ore, de obicei în ziua investigaţiei. 
Alternativ, cantitatea totală poate fi luată în seara precedentă investigaţiei sau alternativ, parţial în 
seara precedentă şi restul în dimineaţa zilei investigaţiei.  
 
Nu trebuie să mâncaţi mâncare solidă cu 2 - 3 ore înaintea primei administrării Olopeg şi până la 
sfârşitul investigaţiei. 
 
Pentru obţinerea unui litru de soluţie reconstituită, amestecaţi 200 ml Olopeg concentrat cu 800 ml 
apă. 
Pentru evacuarea completă a intestinului trebuie băuţi 3 - 4 litri soluţie reconstituită.  
 
Soluţia reconstituită trebuie luată în porţii de 200 - 300 ml la fiecare 10 minute, până când scurgerea 
rectală este clară sau până când s-au administrat 3, maxim 4 litri soluţie. 
 
Ca parte a procesului de golire a intestinului, veţi avea diaree. De aceea, trebuie neapărat să aveţi acces 
la o toaletă. 
 
Dacă suferiţi de tulburări gastro-intestinale, trebuie redusă administrarea Olopeg temporar sau 
întreruptă până când simptomele se ameliorează.  
 
Utilizarea la copii şi adolescenţi 
Nu există suficientă experienţă în administrarea pentru lavajul intestinal la copiii şi adolescenţii cu 
vârsta sub 18 ani. De aceea, Olopeg nu trebuie utilizat în lavajul intestinal la copiii şi adolescenţii cu 
vârsta sub 18 ani.  
 

Dacă luaţi mai mult Olopeg decât trebuie 

Dacă luaţi mai mult Olopeg decât trebuie, este posibil să aveţi dureri severe, flatulenţă (acumulare de 
gaze în stomac şi intestine) sau diaree severă. Dacă prezentaţi vreuna din aceste reacţii, adresaţi-vă 
imediat medicului! 
 

Dacă uitaţi să luaţi Olopeg 

Dacă aţi luat cu mult mai puţin decât doza recomandată de Olopeg, este posibil ca lavajul intestinal să 
fie insuficient şi să nu poată fi efectuată investigaţia planificată. Urmaţi instrucţiunile medicului sau 
cele din acest prospect. 

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
În timpul tratamentului cu macrogol 3350 şi 4000 pot apărea următoarele reacţii adverse: 

 
Reacţii adverse posibile în timpul tratamentului constipaţiei 
 

Reacţii adverse frecvente, care apar în 1 până la 10 din 100 pacienţi trataţi: 
Dureri de stomac, balonarea şi zgomote ale stomacului şi greaţă datorită volumului crescut al 
conţinutului intestinal 
Reacţii adverse foarte rare, care apar la mai puţin de 1 din 10.000 de pacienţi trataţi: 
reacţii alergice, de exemplu reacţii ale pielii, guturai (rinită), umflarea pielii (edem Quincke) şi şoc 
anafilactic 
 

Reacţii adverse posibile în timpul lavajului intestinal 

 


Page 5
background image

5

 

Reacţii adverse frecvente, care apar în 1 până la 10 din 100 de pacienţi trataţi: 
Greaţă, balonarea stomacului, crampe ale stomacului şi flatulenţă. Aceste reacţii se datorează 
volumului mare de lichid băut într-un interval scurt de timp. De asemenea au fost raportate senzaţie de 
rău şi tulburări ale somnului. 

 

Reacţii adverse mai puţin frecvente, care apar la 1 până la 10 din 1000 de pacienţi trataţi: 
Vomă şi iritaţie anală

 

 

Reacţii adverse foarte rare, care apar la mai puţin de 1 din 10000 de pacienţi trataţi: 
După administrarea unor soluţii care conţin polietilenglicol au fost observate aritmie, tahicardie şi 
acumularea de lichid în ţesuturi (edem). De aceea, la pacienţii cu risc crescut este necesară 
monitorizarea echilibrului apei şi electroliţilor. În cazuri individuale, poate scădea nivelul calciului 
seric.  
Au fost raportate erupţii pe piele (urticarie), curgerea nasului (rinoree) sau eczeme (dermatită) şi şoc 
anafilactic. Aceste simptome sunt probabil simptome ale unei alergii. Întrerupeţi Olopeg şi adresaţi-vă 
imediat medicului.  

 

Reacţii adverse cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile): 
Au fost observate anumite cazuri de sindrom Mallory-Weiss (rupturi longitudinale ale mucoasei 
stomacului la joncţiunea cu esofagul) cauzate de vomă după administrarea unor soluţii conţinând 
polietilenglicol pentru lavajul intestinal. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct la 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucuresti 011478- RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail: 

[email protected]

 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 

5. 

Cum se păstrează Olopeg 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.  
Valabilitate după prima deschidere: 3 săptămâni. 
Valabilitatea soluţiei reconstituite: 48 ore. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe eticheta flaconului şi pe cutia de carton 
după „EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Olopeg 

-  Substanţele active sunt macrogol 4000, citrat de sodiu, acid citric anhidru, clorură de sodiu şi 
clorură de potasiu. 
1 ml concentrat (5 ml soluţie reconstituită) conţine 
Macrogol 4000 

525,0 mg 


Page 6
background image

6

 

Citrat de sodiu 

19,5 mg 

Acid citric anhidru 

16,5 mg 

Clorură de sodiu 

7,3 mg 

Clorură de potasiu 

1,9 mg 

 

Celelalte componente sunt aromă de zmeură, acesulfam de potasiu, apă purificată 

 
Concentraţia ionilor de electrolit după diluarea la 1 litru de soluţie reconstituită este: 
Sodiu  

64,8 mmol/l 

Potasiu 

10,1 mmol/l 

Clorură 

30,1 mmol/l 

Citrat  

30,5 mmol/l 

 

Cum arată Olopeg şi conţinutul ambalajului 

Olopeg este un lichid limpede, incolor 
Soluţia reconstituită este un lichid limpede, incolor, cu aromă şi gust de zmeură. 
 
Ambalaje disponibile: flacoane din PET transparente de culoare brună conţinând 100 ml, 200 ml, 500 
ml, respectiv 1000 ml, închise cu capac PP/PE. O măsura dozatoare din PE este amplasată în cutia din 
carton.  
Măsura dozatoare are următoarele gradaţii: 2 ml; 2,5 ml; 4 ml; 5 ml; 6 ml; 7,5 ml; 8 ml; 10 ml; 12,5 
ml; 15 ml; 17,5 ml; 20 ml; 22,5 ml; 25 ml; 27,5 ml; 30 ml. 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

 

MIP Pharma GmbH 
Kirkeler Str. 41, Blieskastel 66440 
Germania 
 

Fabricantul 

MIP Pharma GmbH 
Mühlstraße 50 St. Ingbert 66386 
Germania 

 

 

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub 
următoarele denumiri comerciale: 

Austria  

Olopeg Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 

Bulgaria  

Olopeg 

Danemarca 

Olopeg 

Estonia  

Olopeg 

Finlanda 

Olopeg 

Letonia  

Olopeg koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai 

Lituania 

Olopeg koncentratas geriamajam tirpalui 

Norvegia 

Olopeg 

România 

Olopeg concentrat pentru soluţie orală 

Suedia   

Olopeg 

Ungaria 

Olopeg 

 

Acest prospect a fost revizuit în martie 2018. 


OLOPEG se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 flac. din PET x 200 ml conc. pt. sol. orala, insotit de un recipient dozator gradat

Cutie cu 1 flac. din PET x 500 ml conc. pt. sol. orala, insotit de un recipient dozator gradat

Cutie cu 1 flac. din PET x 1000 ml conc. pt. sol. orala, insotit de un recipient dozator gradat