OPSUMIT - PROSPECT

Prospectul pentru OPSUMIT - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OPSUMIT
Substanța activă: MACITENTANUM
Concentrația: 10mg
Cod atc: C02KX04
Acțiune terapeutică: ALTE ANTIHIPERTENSIVE ALTE ANTIHIPERTENSIVE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x blistere albe din folie opaca PVC-PE-PVDC/Al x 30 comprimate filmate
Cod cim: W60937001
Firma producătoare: ACTELION PHARMACEUTICALS DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA
Conținut prospect: