LUVERIS 450UI - PROSPECT

Prospectul pentru LUVERIS 450UI - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LUVERIS 450UI
Substanța activă: LUTROPINUM ALFA
Concentrația: 450UI
Cod atc: G03GA07
Acțiune terapeutică: GONADOTROPINE SI ALTI STIMULANTI AI OVULATIEI GONADOTROFINE
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 cartus x 0,72ml sol. inj.
Cod cim: W63490001
Firma producătoare: MERCK SERONO SPA - ITALIA
Conținut prospect: