ADASUVE 4,5 mg - PROSPECT

Prospectul pentru ADASUVE 4,5 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ADASUVE 4,5 mg
Substanța activă: LOXAPINUM
Concentrația: 4,5mg
Cod atc: N05AH01
Acțiune terapeutică: ANTIPSIHOTICE DIAZEPINE, OXAZEPINE SI TIAZEPINE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 inhalator din policarbonat /otel inoxidabil
Cod cim: W62549002
Firma producătoare: FERRER INTERNACIONAL, S.A. - SPANIA