LODIAL 100 mg - PROSPECT

Prospectul pentru LODIAL 100 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LODIAL 100 mg
Substanța activă: LOSARTANUM
Concentrația: 100 mg
Cod atc: C09CA01
Acțiune terapeutică: ANTAGONISTI DE ANGIOTENSINA II ANTAGONISTI DE ANGIOTENSINA II
Prescripție: P6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7038_22.10.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu 2 blist. din PVC/Al x 15 compr. film.
Cod cim: W58838001
Firma producătoare: ALKALOID-INT D.O.O. - SLOVENIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

AUTORIZA

ŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7038/2014/01 

Anexa 1 

 

Prospect 

 

 
 

PROSPECT: INFORM

AŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

LODIAL 100 mg comprimate filmate 

losartan potasic 

 

 
 

Citi

ţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament! 

• 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

• D

acă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

• Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastr

ă.  Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 

poate face r

ău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală cu ale dumneavoastră. 

• D

acă manifestați orice reacţii adverse adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 

asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi 
pct. 4. 

 
 

Ce g

ăsiţi în acest prospect: 

1. Ce este LODIA

L şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să știți înainte să luaţi LODIAL 

3. Cum 

să luaţi LODIAL 

4. Reac

ţii adverse posibile 

5. Cum se 

păstrează LODIAL 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 

 
 

1. Ce este LODIA

L şi pentru ce se utilizează  

 

Losartanul  (LODIAL) apar

ţine unei clase de medicamente cunoscute ca antagonişti ai receptorilor 

de angiotensin

ă II. 

Angiotensina II este o substan

ţă produsă de organismul dumneavoastră care se leagă de anumiţi 

receptori din vasele de sânge, determinând constric

ţia acestora. Aceasta are ca rezultat creşterea 

tensiunii arteriale. Losartanul previne legarea angiotensinei II 

de aceşti receptori, determinând 

relaxarea vaselor de sânge 

şi scăderea tensiunii arteriale. Losartanul întârzie deteriorarea funcţiei 

rinichilor la pacien

ţii cu hipertensiune arterială şi diabet zaharat de tip 2. 

 

LODIAL este utilizat: 
-  pentru a trata pacien

ţii cu tensiune arterială mare (hipertensiune arterială) la adulţi precum şi la 

copii 

şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani; 

-  pentru a proteja rinichii la pacien

ţii hipertensivi cu diabet zaharat de tip 2, cu modificări ale 

parametrilor de laborator care demonstreaz

ă afectarea funcţiei renale şi proteinurie ≥ 0,5 g pe zi (o 

afec

ţiune în care urina conţine o cantitate anormală de proteine); 

-  pentru a trata pacien

ţii cu insuficienţă cardiacă cronică atunci când medicul dumneavoastră 

consider

ă că tratamentul cu medicamente specifice numite inhibitori ai enzimei de conversie a 

angiotensinei (inhibitori ECA, medicamente utilizate pentru a sc

ădea tensiunea arterială 

crescut

ă) nu este potrivit. Dacă în cazul dumneavoastră insuficienţa cardiacă a fost stabilizată 

cu un inhibitor ECA, nu trebuie s

ă fiţi trecut la un tratament cu losartan; 

-  la pacien

ţii cu tensiune arterială mare şi îngroşare a ventriculului stâng, s-a demonstrat că tratamentul 

cu losartanul  reduce riscul de accident vascular cerebral.(„Indica

ţie pe baza studiului LIFE”). 

 

 

Page 2
background image

 

 

2. Ce 

trebuie să știți înainte să luaţi LODIAL  

Nu lua

ţi LODIAL: 

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la losartan potasic sau la oricare dintre celelalte componente ale 

acestui medicament (enumerate la punctul 6); 

dacă funcţia ficatului dumneavoastră este grav afectată; 

dacă sunteţi gravidă în mai mult de 3 luni (de asemenea, este mai bine să evitaţi să luaţi LODIAL în 

primele luni de sarcin

ă, vezi pct. referitor la sarcină). 

 

Atenționări și precauții 

Înainte să luaţi LODIAL, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei 
medicale. 
 
Trebuie s

ă spuneţi medicului dumneavoastră dacă credeţi că sunteţi ( sau  aţi  putea  deveni  ) 

gravi

dă. Lodial nu este recomandat pentru utilizare în primele luni de sarcină şi nu trebuie să îl luaţi 

da

că sunteţi gravidă în mai mult de 3 luni, deoarece  poate produce grave prejudicii copilului 

dumneavoastr

ă dacă este utilizat în această etapă (vezi punctul Sarcina). 

 

Este important s

ă spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte de a lua LODIAL

dacă aţi avut în trecut angioedem (umflarea feţei, buzelor, gâtului şi/sau limbii)  (vezi, de asemenea, 

punctul 4 „Reac

ţii adverse posibile”); 

dacă aţi avut vărsături sau diaree semnificative, ducând la o pierdere excesivă de lichide şi/sau sare 

în corpul dumneavoastr

ă; 

dacă utilizaţi diuretice (medicamente care cresc cantitatea de apă pe care o eliminaţi prin rinichi) sau 

urma

ţi o dietă cu restricţie de sare, ducând la o pierdere deosebit de mare de lichide şi sare în corpul 

dumneavoastr

ă (vei pct. 3 „Dozaj la grupe speciale de pacienţi”); 

dacă ştiţi că aveţi îngustate sau blocate vasele de sânge care duc spre rinichi sau dacă v-a fost efectuat 

recent un transplant renal; 

dacă funcţia ficatului dumneavoastră este afectată (vezi pct. 2 „Nu luaţi LODIAL” şi 3 „Doze la 

grupe speciale de pacien

ţi”); 

dacă aveți insuficienţă cardiacă asociată sau nu cu insuficienţă renală sau aritmii cardiace 

severe care pot pune via

ţa în pericol. Este necesară precauţie deosebită atunci când sunteţi tratat 

concomitent cu un betablocant (medicament destinat sc

ăderii tensiunii arteriale şi tratării anumitor alte 

afec

ţiuni cardiace); 

dacă aveţi probleme cu valvele cardiace sau cu muşchiul cardiac; 

dacă aveți o boală coronariană (determinată de un flux sanguin scăzut în vasele de sânge ale inimii) 

sau de o boal

ă vasculară cerebrală (determinată de o circulaţie scăzută a sângelui în creier), 

dacă aveți hiperaldosteronism primar (un sindrom asociat cu secreţie crescută a hormonului 

aldosteron de c

ătre glanda suprarenală, determinat de o anomalie în interiorul glandei). 

 

Copii 

şi adolescenţi 

A fost studiat

ă administrarea losartanului la copii și adolescenți. Pentru mai multe informaţii, 

discuta

ţi cu medicul dumneavoastră. 

Lodial nu este recomandat la copii 

și adolescenți care prezintă de probleme ale rinichilor sau ale ficatului 

sau la copiii cu vârsta sub 6 ani, deoarece datele disponibile sunt limitate la aceste grupuri de pacien

ţi. 

 

Lodial îm

preună cu alte medicamente 

Spune

ţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte 

medicamente, inclusiv medicamente eliberate f

ără prescripţie medicală sau medicamente din plante 

medicinale 

şi produse naturiste. 

 
 

Ave

ţi grijă deosebită dacă utilizaţi următoarele medicamente în timpul tratamentului cu LODIAL: 

-  alte medicamente utilizate pentru sc

ăderea tensiunii arteriale, deoarece acestea pot scădea 

suplimentar tensiunea dumneavoastr

ă arterială. Tensiunea arterială poate fi, de asemenea, scăzută de 

Page 3
background image

 

unul dintre urm

ătoarele medicamente/clasă de medicamente: antidepresive triciclice, antipsihotice, 

baclofen, amifostin

ă; 

-  medicamente care re

ţin potasiul sau care pot creşte valorile potasiului (de exemplu, suplimente de 

potasiu, substituen

ţi de sare care conţin potasiu sau medicamente pentru eliminarea apei care 

economisesc potasiul cum sunt anumite diuretice [amilorid, triamteren, spironolact

onă] sau heparină); 

-  medicamente antiinflamatorii nesteroidiene cum sunt indometacin, inclusiv inhibitorii COX-2 
(medicamente care reduc inflama

ţia şi care pot fi folosite pentru ameliorarea durerii) deoarece acestea 

pot reduce efectul losartanului de sc

ădere a tensiunii arteriale. 

 

În cazul în care func

ţia rinichilor dumneavoastră este afectată, utilizarea concomitentă a acestor 

medicamente poate agrava func

ţia renală. 

 

Medicamentele care con

ţin litiu nu trebuie utilizate în asociere cu losartan fără a fi atent supravegheat 

de c

ătre medicul dumneavoastră. Pot fi necesare măsuri speciale de precauţie (de exemplu, analize de 

sânge). 

 

LODIAL 

împreună cu alimente şi băuturi 

LODIAL poate fi administrat cu sau f

ără alimente.  

 
Sarcin

a şi alăptarea 

Adresa

ţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 

medicament. 

 

Sarcina 
Trebuie s

ă spuneţi medicului dumneavoastră dacă credeţi că sunteţi (sau aţi putea deveni) gravidă. 

În mod normal, medicul dumneavoastr

ă vă va recomanda să încetaţi să luaţi LODIAL înainte de a 

r

ămâne gravidă sau de îndată ce ştiţi că sunteţi gravidă şi vă va recomanda să luaţi un alt medicament în 

locul LODIAL. 
LODIAL nu este recomandat pentru utilizare în primele luni de sarci

nă şi nu trebuie să îl luaţi dacă 

sunte

ţi gravidă în mai mult de 3 luni pentru că ar putea afecta grav copilul dumneavoastră dacă îl luaţi 

după cea de-a treia lună de sarcină. 

 

Al

ăptarea 

Spune

ţi medicului dumneavoastră dacă alăptaţi sau urmează să începeţi să alăptaţi. 

LODIAL nu este recomandat pentru utilizare la mamele care al

ăptează iar medicul dumneavoastră ar 

putea alege un alt tratament pe care s

ă îl luaţi dacă doriţi să alăptaţi, în special dacă copilul 

dumneavoastr

ă este nou-născut sau a fost născut prematur. 

 

Conducerea vehiculelor 

şi folosirea utilajelor 

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacit

ăţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 

Este pu

ţin probabil ca LODIAL să afecteze capacitatea dumneavoastră de a conduce vehicule sau de a 

folosi utilaje. Cu toate acestea, ca în cazul multor altor medicamente utilizate pentru a trata tensiunea 
arterial

ă crescută, administrarea losartanului poate determina la unele persoane ameţeli sau somnolenţă. 

În cazul în care prezenta

ţi ameţeli sau somnolenţă, trebuie să vă adresaţi medicului dumneavoastră 

înainte de a desf

ăşura astfel de activităţi. 

 

Informa

ţii importante privind unele componente ale LODIAL 

LODIAL con

ţine lactoză monohidrat. Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveţi intoleranţă la 

unele glucide, contacta

ţi medicul înainte de a începe să luaţi acest medicament. 

 

3. Cum 

să luaţi LODIAL  

 

Utiliza

ţi întotdeauna LODIAL exact aşa cum v-a recomandat medicul dumneavoastră. Medicul 

dumneavoastr

ă va decide doza adecvată de LODIAL în funcţie de starea dumneavoastră şi de 

utilizarea altor medicamente. Este important 

să continuaţi să luaţi LODIAL pe perioada prescrisă de 

medicul dumneavoastr

ă, pentru a menţine un control constant al tensiunii arteriale. 

Page 4
background image

 

 

 Pacien

ţi  adulţi cu tensiune  arterială  mare 

Doza ini

ţială uzuală este de losartan 50 mg (un comprimat filmat de LODIAL 50 mg) o dată pe zi. 

Efectul maxim de sc

ădere a tensiunii arteriale se obţine la 3-6 săptămâni după începerea tratamentului. 

La unii pacien

ţi doza poate fi crescută ulterior la 100 mg losartan potasic (două comprimate de 

Lodial  50 mg comprimate filmate sau un comprimat de Lodial 100 mg comprimat filmat) administrat 
o dat

ă pe zi. 

D

acă aveţi impresia că efectul losartanului este prea puternic sau prea slab, vă rugăm să discutaţi cu 

medicul dumneavoastr

ă sau cu farmacistul. 

 

 Utilizarea  la  cop

ii şi adolescenţi  (cu  vârsta  cuprinsă  între 6 şi 18 ani)  

Doza ini

ţială recomandată la pacienţii cu greutate corporală între 20 și 50 kg este de 0,7 mg de 

losartan pe kg corp, administra

tă o dată pe zi (până la 25 mg de Lodial). Este posibil ca medicul să 

creasc

ă această doză dacă tensiunea arterială nu este controlată. 

Alte forme ale acestui medicament pot fi mai potrivite pentru copii, adresa

ţi-vă medicului 

dumneavoastr

ă sau farmacistului. 

 

 Pacien

ţi  adulţi cu tensiune  arterială  crescută  şi  diabet  zaharat  de  tip 2  

Doza ini

ţială uzuală este de 50 mg losartan (un comprimat filmat de LODIAL 50 mg) o dată pe zi. În 

func

ţie de efectul asupra tensiunii arteriale, doza poate fi crescută ulterior la 100 mg losartan potasic 

(

două comprimate de Lodial  50 mg comprimate filmate sau un comprimat de Lodial 100 mg comprimat 

filmat) o dat

ă pe zi. 

 

LODIAL comprimate pot fi administrate împr

eună cu alte medicamente care scad tensiunea arterială 

(de exemplu diuretice, blocante ale canalelor de calciu, blocante ale receptorilor alfa sau beta- 
adrenergici 

şi medicamente cu acţiune centrală), împreună cu insulină şi cu alte medicamente utilizate 

în mod frecvent pentru sc

ăderea valorilor glucozei din sânge (de exemplu sulfonilureice, glitazone şi 

inhibitori de glucozidaz

ă). 

 

 Pacien

ţi  cu insuficienţă  cardiacă  

Doza ini

ţială uzuală este de 12,5 mg losartan potasic o dată pe zi. LODIAL nu este disponibil în 

concentra

ţia de 12,5 mg. Pentru dozele care nu pot fi atinse folosind LODIAL, medicul dumneavoastră 

trebuie s

ă vă prescrie alte medicamente ce conţin losartan potasic, în doză corespunzătoare. În general, 

doza trebuie crescut

ă săptămânal, pas cu pas (cum ar fi 12,5 mg zilnic în prima săptămână, 25 mg 

zilnic în a doua s

ăptămână, 50 mg zilnic în a treia săptămână, 100 mg zilnic în a patra săptămână,150 

mg în a cincea s

ăptămână), până la doza uzuală de întreţinere prescrisă de medicul dumneavoastră. 

Poate fi administrat

ă o doză maximă de losartan de 150 mg o dată pe zi (de exemplu, trei comprimate 

de Lodial 50 mg sau cate un 

comprimat de  Lodial 100 mg 

şi  unul de Lodial 50 mg).

 

 

În tratamentul insuficien

ţei cardiace, losartan este de obicei administrat în asociere cu un diuretic 

(medicament care cre

şte cantitatea de apă pe care o eliminaţi prin rinichi) şi/sau un digitalic 

(medicament care ajut

ă inima să fie mai puternică şi mai eficientă) şi/sau betablocant (medicament 

destinat s

căderii tensiunii arteriale şi tratării anumitor afecţiuni cardiace). 

 

Doze la grupe speciale de pacien

ţi 

 

La unii pacien

ţi, cum sunt cei trataţi cu diuretice în doze mari, pacienţi cu insuficienţă hepatică sau 

pacien

ţi cu vârsta peste 75 ani, medicul poate recomanda o doză mai mică, în special la începutul 

tratamentului. 

Utilizarea losartanului nu este recomandat

ă la pacienţi cu insuficienţă hepatică gravă (vezi punctul 

„Nu lua

ţi LODIAL”). 

 

Administrare 
Comprimatele trebuie înghi

ţite cu un pahar cu apă. Încercaţi să luaţi doza zilnică la aproximativ 

aceea

şi oră în fiecare zi. Este important să continuaţi să luaţi LODIAL până când medicul 

dumneavoastr

ă vă recomandă altfel. 

 

Page 5
background image

 

D

acă luaţi mai mult LODIAL decât trebuie 

D

acă din greşeală luaţi prea multe comprimate sau un copil înghite un comprimat, contactaţi imediat 

medicul dumneavoastr

ă. Simptomele supradozajului sunt tensiune arterială mică, bătăi accelerate ale 

inimii, posibil b

ătăi încetinite ale inimii. 

 

D

acă uitaţi să luaţi LODIAL 

D

acă din greşeală aţi uitat să luaţi doza zilnică, luaţi doza următoare ca de obicei. Nu luaţi o doză 

dubl

ă pentru a compensa comprimatul uitat. 

 

D

acă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă 

medicului dumneavoast

ră sau farmacistului. 

 

 
 

4. Reac

ţii adverse posibile  

 

Ca toate medicamentele, LODIAL poate provoca reac

ţii adverse, cu toate că nu apar la toate 

persoanele. 

 

D

acă prezentaţi următoarele simptome, încetaţi administrarea comprimatelor de LODIAL şi spuneţi 

imediat medicului dumneavoastr

ă sau mergeţi la secţia de urgenţe a celui mai apropiat spital: 

 

O reac

ţie alergică severă (erupţii trecătoare pe piele, mâncărime, umflarea feţei, buzelor, gurii sau 

gâtului care poate cauza dificult

ăţi de înghiţire sau de respiraţie). Aceasta este o reacţie adversă severă 

dar rar

ă, care afectează mai mult de 1 pacient din 10000 dar mai puţin de 1 pacient din 1000. Este 

posibil 

să aveţi nevoie de îngrijiri medicale de urgenţă sau de spitalizare. 

 

Reac

ţiile adverse ale medicamentelor sunt clasificate  după cum urmează: 

foarte frecvente: afecteaz

ă mai mult de 1 utilizator din 10 

frecvente: afecteaz

ă 1 până la 10 utilizatori din 100 

mai pu

ţin frecvente: afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000 

rare: afecteaz

ă 1 până la 10 utilizatori din 10000 

foarte rare: afecteaz

ă mai puţin de 1 utilizator din 10000 

cu frecven

ţă necunoscută: frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile 

 

Au fost raportate urm

ătoarele reacţii adverse la administrarea losartanului: 

 

Frecvente: 
-  ame

ţeli 

-  tensiune arterial

ă scăzută mică (în special după pierderi excesive din apa organismului aflată în 

vasele sanguine, de exemplu la pacien

ţii cu insuficienţă cardiacă severă sau sub tratament cu diuretice 

în doze mari) 
- efecte ortostatice legate de doz

ă cum sunt scăderea tensiunii arteriale survenind la ridicarea dintr-o 

poz

iţie culcat sau şezând 

-  sl

ăbiciune 

-  oboseal

ă 

-  prea pu

ţin zahăr în sânge (hipoglicemie) 

-  prea mult potasiu în sânge (hiperkaliemie) 
-  modific

ări ale funcţiei rinichilor, inclusiv insuficienţă renală 

-  s

căderea numărului de celule roşii din sânge (anemie) 

-  cre

şterea concentraţiei de creatinină serică şi a potasiului seric la pacienţii cu insuficienţă cardiacă. 

 

Mai pu

ţin frecvente: 

-  somnolen

ţă 

-  dureri de cap 
-  tulbur

ări de somn 

-  senza

ţie de bătăi accelerate ale inimii (palpitaţii) 

-  durere sever

ă în piept (angină pectorală) 

Page 6
background image

 

-  dificult

ăţi de respiraţie (dispnee) 

-  dureri abdominale 
-  constipa

ţie severă 

-  diaree 
-  grea

ţă 

-  v

ărsături 

-  erup

ţie (urticarie) 

-  m

âncărime (prurit) 

-  erup

ţii trecătoare pe piele 

-  umflare localizat

ă (edem) 

-  tuse 

 

Rare: 
- hipersensibilitate 
- angioedem 
-  inflama

ţia vaselor sanguine (vasculită incluzând purpura Henoch-Schonlein) 

-  senza

ţie de amorţeală sau furnicături (parestezii) 

-  le

şin (sincopă) 

bătăi foarte rapide şi neregulate ale inimii (fibrilaţii atriale) 

-  accident vascular cerebral 
-  inflamarea ficatului (hepatit

ă) 

-  cre

şterea valorilor alanin aminotransferazei (ALT) în sânge, care de obicei se normalizează la 

întreruperea tratamentului 

 

Cu frecven

ţă necunoscută: 

-  sc

ăderea numărului de celule sanguine roşii (anemie) 

-  sc

ăderea numărului de trombocite 

-  migr

enă 

-  anomalii ale func

ţiei hepatice 

-  dureri musculare 

şi articulare 

-  simptome asem

ănătoare gripei 

-  dureri de spate 

şi infecţia tractului urinar 

-  cre

şterea sensibilităţii la soare (fotosensibilitate) 

-  dureri musculare inexplicablie înso

ţite de urină închisă la culoare (de culoarea ceaiului) 

(rabdomioliz

ă) 

-  impoten

ţă 

-  inflamarea pancreasului (pancreatit

ă) 

- valori sc

ăzute ale sodiului în sânge (hiponatremie) 

- depresie 
- stare de r

ău general 

ţiuit, bâzâit, zgomote puternice sau pocnituri în urechi (acufene) 

- senzatie de gust modificat (disgeuzie). 

 

Reac

ţiile adverse la copii și adolescenți sunt similare celor observate la adulţi. 

 

Raportarea reac

ţiilor adverse 

D

acă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului>. Acestea 

includ orice reac

ţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 

direct la: 

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucuresti 011478- RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail:  

[email protected]

. 

 
Raportând reac

ţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 

Page 7
background image

 

acestui medicament. 

 
 

5. Cum 

se păstrează LODIAL 

  

Nu lăsați acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 

 

Nu utiliza

ţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe blister, după EXP. 

Data de expirare se refer

ă la ultima zi a lunii respective. 

  Acest medicament nu necesit

ă condiţii speciale de păstrare. 

 

Nu utilizaţi acest medicament dacă observaţi semne vizibile de deteriorare. 

 

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum 

să eliminaţi medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

 

 
 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informații  

 

Ce  con

ţine  Lodial 

 

Substan

ţa activă este losartan potasic. 

 

LODIAL 100 mg comprimate filmate: 
Fiecare comprimat filmat con

ţine 100 mg losartan potasic. 

 

Celelalte ingrediente sunt: 
Nucleul comprimatului: stearat de magneziu, celuloz

ă microcristalină, amidon de porumb 

pregelatinizat, lactoz

ă monohidrat, amidonglicolat de sodiu tip A. 

 

Film: hidroxipropilceluloz

ă şi dioxid de titan (E171). 

 

Cum arat

ă LODIAL şi conţinutul ambalajului 

 

LODIAL 100 mg comprimate filmate 
Comprimate filmate rotunde, biconvexe, de culoare al

bă, prevăzute cu o linie mediană pe una din feţe, 

având dimensiunea de 10 mm. Crucea de divizare are numai rolul de a facilita ruperea în vederea unei 

înghiţiri mai uşoare, nu de a diviza comprimatul în doze egale. 

Medicamentul  este  disponibil  în  cutie  cu  30 comprimate  filmate  (2 blistere  din  PVC/  Al  a  câte 
15 comprimate filmate). 

 

De

ţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 

ALKALOID-INT d.o.o., 
Šlandrova ulica 4,1231 Ljubljana - 

Črnuče 

Slovenia 
tel.:   +386 1 300 4290 
fax: +386 1 300 42 91 
e-mail:[email protected] 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 8
background image

 

Acest  medicament  este autorizat  în  Statele  Membre  ale Spa

ţiului  Economic European 

sub urm

ătoarele denumiri comerciale: 

 

Bulgaria 

LOTAR   100 mg film-coated tablets 

Czech Republic 

SIDOK  100 mg potahované tablety 

Poland 

ZEPREZ 100 mg tabletki powlekane 

Slovak republic 

ZEPREZE 100 mg film-obalené tablety 

Slovenia 

LOTAR 100 mg filmsko obložene tablete 

România 

LODIAL  100 mg comprimate filmate 

 

Acest prospect a fost aprobat în Octombrie 2014