LOPINAVIR/RITONAVIR MYLAN 200 mg/50 mg - PROSPECT

Prospectul pentru LOPINAVIR/RITONAVIR MYLAN 200 mg/50 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LOPINAVIR/RITONAVIR MYLAN 200 mg/50 mg
Substanța activă: LOPINAVIRUM+RITONAVIRUM
Concentrația: 200mg/50mg
Cod atc: J05AR10
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA ANTIVIRALE PENTRU TRATAMENTUL INFECTIEI CU HIV, COMBINATII
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Pachet cu 3 cutii cu cate 1 flac. x 120 compr. film.
Cod cim: W64170004
Firma producătoare: MYLAN HUNGARY KFT - UNGARIA