LOPINAVIR/RITONAVIR MYLAN 100 mg/25 mg - PROSPECT

Prospectul pentru LOPINAVIR/RITONAVIR MYLAN 100 mg/25 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LOPINAVIR/RITONAVIR MYLAN 100 mg/25 mg
Substanța activă: LOPINAVIRUM+RITONAVIRUM
Concentrația: 100mg/25mg
Cod atc: J05AR10
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA ANTIVIRALE PENTRU TRATAMENTUL INFECTIEI CU HIV, COMBINATII
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. OPA/Al/PVC-Al - amblaj multiplu cu 60 compr. film. (2 x 30 compr. film.)
Cod cim: W64169001
Firma producătoare: MYLAN HUNGARY KFT - UNGARIA