LYXUMIA 20 micrograme - PROSPECT

Prospectul pentru LYXUMIA 20 micrograme - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LYXUMIA 20 micrograme
Substanța activă: LIXISENATIDUM
Concentrația: 100 µg/ml
Cod atc: A10BX10
Acțiune terapeutică: ANTIDIABETICE ORALE ALTE ANTIDIABETICE ORALE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 6 stilouri injectoare (pen-uri) preumplut x 3ml (6x14 doze)
Cod cim: W59971003
Firma producătoare: SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA