LYXUMIA 10 micrograme - PROSPECT

Prospectul pentru LYXUMIA 10 micrograme - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LYXUMIA 10 micrograme
Substanța activă: LIXISENATIDUM
Concentrația: 50 µg/ml
Cod atc: A10BX10
Acțiune terapeutică: ANTIDIABETICE ORALE ALTE ANTIDIABETICE ORALE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 stilou injector (pen) preumplut x 3ml (1x14 doze)
Cod cim: W59970001
Firma producătoare: SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA
Conținut prospect: