VICTOZA 6 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru VICTOZA 6 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: VICTOZA 6 mg/ml
Substanța activă: LIRAGLUTIDUM
Concentrația: 6 mg/ml
Cod atc: A10BJ02
Acțiune terapeutică: ANTIDIABETICE ORALE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 stilou injector (pen) preumplut x 3 ml solutie injectabila/stilou
Cod cim: W54586001
Firma producătoare: NOVO NORDISK A/S - DANEMARCA