TRAJENTA - PROSPECT

Prospectul pentru TRAJENTA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TRAJENTA
Substanța activă: LINAGLIPTINUM
Concentrația: 5 mg
Cod atc: A10BH05
Acțiune terapeutică: ANTIDIABETICE ORALE INHIBITORI AI DIPEPTIDIL PEPTIDAZEI 4 (DPP-4)
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. Al/Al perforate 98 x 1 compr.
Cod cim: W57301009
Firma producătoare: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG - GERMANIA