LEVETIRACETAM ACTAVIS 250mg - PROSPECT

Prospectul pentru LEVETIRACETAM ACTAVIS 250mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LEVETIRACETAM ACTAVIS 250mg
Substanța activă: LEVETIRACETAMUM
Concentrația: 250mg
Cod atc: N03AX14
Acțiune terapeutică: ANTIEPILEPTICE ALTE ANTIEPILEPTICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. din Al/PVC x 30 compr. film.
Cod cim: W57410002
Firma producătoare: ACTAVIS HF - ISLANDA