LEFLUNOMIDE WINTHROP 20mg - PROSPECT

Prospectul pentru LEFLUNOMIDE WINTHROP 20mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LEFLUNOMIDE WINTHROP 20mg
Substanța activă: LEFLUNOMIDUM
Concentrația: 20mg
Cod atc: L04AA13
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE IMUNOSUPRESOARE SELECTIVE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. PEID x 100 compr. film.
Cod cim: W55461003
Firma producătoare: SANOFI WINHTROP INDUSTRIE - FRANTA