LEFLUNOMIDE WINTHROP 100mg - PROSPECT

Prospectul pentru LEFLUNOMIDE WINTHROP 100mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LEFLUNOMIDE WINTHROP 100mg
Substanța activă: LEFLUNOMIDUM
Concentrația: 100mg
Cod atc: L04AA13
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE IMUNOSUPRESOARE SELECTIVE
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 blist. Al/Al x 3 compr. film.
Cod cim: W55462001
Firma producătoare: SANOFI WINHTROP INDUSTRIE - FRANTA
Conținut prospect: