LEFLUNOMIDA MEDAC 10 mg - PROSPECT

Prospectul pentru LEFLUNOMIDA MEDAC 10 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LEFLUNOMIDA MEDAC 10 mg
Substanța activă: LEFLUNOMIDUM
Concentrația: 10mg
Cod atc: L04AA13
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE IMUNOSUPRESOARE SELECTIVE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flacon din PEID x 90 compr. film.
Cod cim: W57248003
Firma producătoare: HAUPT PHARMA MUNSTER GMBH - GERMANIA