TYVERB - PROSPECT

Prospectul pentru TYVERB - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TYVERB
Substanța activă: LAPATINIBUM
Concentrația: 250mg
Cod atc: L01XE07
Acțiune terapeutică: ALTE MEDICAMENTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: ambalaj multiplu cu 2cutii x blist. PA/Al/PVC/Al x 70 compr. film. (blist. perforat la mijloc,pt doze zilnice)
Cod cim: W61702002
Firma producătoare: GLAXO OPERATIONS UK LIMITED - MAREA BRITANIE