LAMICTAL 25 mg - PROSPECT

Prospectul pentru LAMICTAL 25 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LAMICTAL 25 mg
Substanța activă: LAMOTRIGINUM
Concentrația: 25mg
Cod atc: N03AX09
Acțiune terapeutică: ANTIEPILEPTICE ALTE ANTIEPILEPTICE
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_1742_16.06.09.pdf
Ambalaj: Cutie cu blist. PVC/Al x 56 compr.
Cod cim: W12304006
Firma producătoare: GLAXO OPERATIONS UK LTD. - MAREA BRITANIE
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ  NR.  1742/2009/01-10                                                     

Anexa 1 

                                                                                  1743/2009/01-09              
                                                                                  1744/2009/01-09 

                                                   

Prospect 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator   

 

Lamictal 25 mg comprimate 
Lamictal 50 mg comprimate 

Lamictal 100 mg comprimate 

 

Lamotrigină 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

 

Acest medicament a fost prescris numai  pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

 

Dacă manifestaţi orice  reacţii adverse adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1. 

Ce este Lamictal şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Lamictal 

3. 

Cum să luaţi Lamictal  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Lamictal 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 

1.

 

    Ce este Lamictal şi pentru ce se utilizează 

 
Lamictal aparţine unei grupe de medicamente denumită 

antiepileptice.

 Este utilizat pentru a trata două 

afecţiuni – 

epilepsia 

şi 

tulburarea bipolară. 

 

Lamictal tratează epilepsia

 prin blocarea semnalelor din creier care declanşează crizele epileptice 

(convulsiile). 

 

Pentru adulţi şi copii cu vârsta de 13 ani şi peste, Lamictal poate fi utilizat singur sau cu alte 

medicamente, pentru tratamentul epilepsiei. Lamictal poate fi de asemenea folosit cu alte 
medicamente pentru tratarea convulsiilor care apar în cadrul unei afecţiuni denumită sindrom 
Lennox-Gastaut. 

 

Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 12 ani, Lamictal poate fi utilizat împreună cu alte 

medicamente, pentru a trata aceste afecţiuni. Poate fi utilizat singur pentru tratamentul unui tip 
de epilepsie cunoscut sub numele de absenţe tipice. 

 

Lamictal este utilizat de asemenea pentru tratamentul tulburării bipolare.

 

Persoanele cu tulburare bipolară (denumită uneori 

depresie maniacal

ă

) prezintă schimbări extreme ale 

dispoziţiei, cu perioade de manie (stare de excitaţie sau euforie) alternând cu perioade de depresie 
(stare de tristeţe adâncă sau disperare). Pentru adulţii cu vârsta peste 18 ani, Lamictal poate fi utilizat 
singur sau împreună cu alte medicamente, pentru prevenirea perioadelor de depresie care apar în 
tulburarea bipolară. Nu se ştie încă cum acţionează Lamictal la nivelul creierului pentru a produce acest 
efect. 
 
 


Page 2
background image

 

 2

2.      Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Lamictal  
Nu luaţi Lamictal: 

 

dacă sunteţi alergic

 (hipersensibil) la lamotrigină sau la oricare dintre celelalte componente 

ale acestui medicament (enumerate la pct. 6). 

 
Dacă vă aflaţi în această situaţie: 

 

Spuneţi-i medicului dumneavoastră

 şi nu luaţi Lamictal. 

 

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Lamictal 
Spuneţi medicul dumneavoastră sau farmacistului  înainte să luaţi Lamictal: 

 

dacă aveţi orice fel de probleme cu rinichii  

 

dacă v-a apărut vreodată o erupţie

 pe piele după ce aţi luat lamotrigină sau alte medicamente 

pentru tulburarea bipolară sau epilepsie

 

 

dacă aţi făcut vreodată meningită după ce aţi luat lamotrigină 

(citi

ţ

i descrierea acestor 

simptome la pct. 4 al acestui prospect: Rare reac

ţ

ii adverse

)

 

 

dacă luaţi deja medicamente care conţin lamotrigină 

 

dacă aveți o afecțiune numită sindrom Brugada.

 

Sindromul Brugada este o boală genetică 

care conduce la anomalii ale activităţii electrice de la nivelul inimii. Modificările ECG care pot 
conduce  la  aritmii  (ritm  cardiac  anormal)  pot  fi  cauzate  de  tratamentul  cu  lamotrigină.  Dacă 
prezentaţi această afecţiune, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. 

 

 
Dacă vă aflaţi în oricare dintre aceste situaţii: 

 

Spuneţi-i medicului dumneavoastră

, care poate decide scăderea dozei, sau că Lamictal nu este 

potrivit pentru dumneavoastră. 

 
Informaţii importante despre reacţii adverse care pot pune viaţa în pericol 

Un număr mic de oameni care iau Lamictal fac o reacţie alergică sau reacţii la nivelul pielii care pot 
pune viaţa în pericol, care pot duce la probleme mai grave dacă nu sunt tratate. Acestea pot include 
sindromul Stevens-Johnson (SSJ), necroliză epidermică toxică (NET) şi reacţie medicamentoasă cu 
eozinofilie şi simptome sistemice (DRESS). Trebuie să cunoaşteţi aceste simptome pentru a le putea 
remarca cât timp sunteţi sub tratament cu Lamictal. 

 

Citiţi descrierea acestor simptome în secţiunea 4 a acestui prospect 

“Reac

ţ

ii adverse care 

pot pune via

ţ

a în pericol: cere

ţ

i imediat ajutorul medicului” 

Limfohistiocitoză hemofagocitară (HLH) 

La pacienţii care luau lamotrigină au fost raportate cazuri de apariţie a unei reacţii a sistemului imunitar 
foarte rare, dar foarte grave.   

 

Contactaţi imediat medicul sau farmacistul dacă prezentaţi oricare dintre următoarele simptome 
în timpul administrării de lamotrigină: febră, simptome neurologice (cum ar fi frisoane sau 
tremurături, stare de confuzie, tulburări ale funcţiei cerebrale). 
 

Gânduri de auto-vătămare sau sinucidere 

Medicamentele anti-epileptice sunt utilizate pentru a trata diverse boli, inclusiv epilepsia şi tulburarea 
bipolară.

 

Persoanele cu tulburare bipolară pot prezenta uneori gânduri de auto-vătămare sau sinucidere. Dacă 
aveţi tulburare bipolară, este mai probabil să gândiţi în acest fel: 

 

când începeţi pentru prima oară tratamentul  

 

dacă aţi avut în trecut gânduri de auto-vătămare sau sinucidere 

 

dacă aveţi vârsta sub 25 de ani   

Dacă aveţi gânduri sau experienţe triste, sau dacă observaţi că vă simţiţi mai rău sau că apar simptome 
noi în timp ce luaţi Lamictal: 

 

Mergeţi la un medic cât mai curând posibil sau mergeţi la cel mai apropiat spital pentru 
ajutor.

 

Poate fi de ajutor să spuneţi unui membru al familiei, apaţinător sau prieten apropiat că puteţi 
deveni deprimat sau avea schimbări de dispoziţie importante şi să îi rugaţi să citească acest 


Page 3
background image

 

 3

prospect. Îi puteţi ruga să vă spună dacă sunt îngrijoraţi în legatură cu depresia dumneavoastră 
sau cu alte schimbări în comportamentul dumneavoastră. 

 
La  un  număr  mic  de  pacienţi  trataţi  cu  medicamente  antiepileptice  precum  Lamictal  s-a  constatat 
apariţia  unor  gânduri  de  auto-vătămare  sau  de  sinucidere.  În  cazul  în  care  vă  apar  astfel  de  gânduri, 
contactaţi-vă imediat medicul

,

 indiferent de moment

.

 

 

 

Dacă luaţi Lamictal pentru epilepsie 

Crizele din unele tipuri de epilepsie se pot agrava ocazional sau se pot produce mai frecvent chiar dacă 
luaţi Lamictal. Unii pacienţi pot prezenta crize severe, care pot provoca probleme grave de sănătate. 
Dacă crizele survin mai frecvent sau dacă prezentaţi o criză severă când luaţi Lamictal: 

 

Mergeţi la un medic cât mai curând posibil.

 

 

Lamictal nu trebuie administrat persoanelor cu vârsta sub 18 ani pentru tratamentul tulburării 
bipolare.

 Medicamentele pentru tratamentul depresiei şi altor probleme de sănătate mintală determină 

creşterea riscului de gânduri şi comportamente suicidare la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani. 
 

Lamictal împreună cu alte medicamente 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să 
luaţi orice alte medicamente

 inclusiv medicamente din plante şi medicamente eliberate fără 

prescripţie medicală. 
 
Medicul dumneavoastră trebuie să fie informat dacă luaţi alte medicamente pentru tratamentul 
epilepsiei sau al altor probleme de sănătate mintală. Această informaţie este necesară pentru a se stabili 
dacă vi se administrează doza corectă de Lamictal. Aceste medicamente includ:  

 

oxcarbazepină, felbamat, gabapentină, levetiracetam, pregabalin, topiramat 

sau 

zonisamidă

, utilizate pentru tratamentul 

epilepsiei 

 

 

litiu, olanzapină 

sau 

aripiprazol

 utilizate pentru tratamentul 

problemelor de sănătate 

mintală

 

 

bupropionă,

 utilizată pentru tratamentul

 problemelor de sănătate mintală 

sau pentru 

oprirea 

fumatului

 

 

Spuneţi-i medicului dumneavoastră

 dacă luaţi oricare dintre acestea. 

 
Anumite medicamente interacţionează cu Lamictal sau fac mai probabilă apariţia reacţiilor adverse. 
Acestea includ: 

 

valproat

, utilizat pentru tratamentul 

epilepsiei 

şi

 problemelor de sănătate mintală

 

 

carbamazepină

, utilizată pentru tratamentul 

epilepsiei 

şi

 problemelor de sănătate mintală

 

 

fenitoină, primidonă

 sau 

fenobarbital

, utilizate pentru tratamentul 

epilepsiei

 

 

risperidonă

, utilizată pentru tratamentul 

problemelor de sănătate mintală

 

 

rifampicină

, care este un 

antibiotic

 

 

medicamente, utilizate pentru tratamentul 

infecţiei cu virusul imunodeficienţei umane (HIV) 

(o combinaţie de lopinavir şi ritonavir sau atazanavir şi ritonavir) 

 

contraceptive hormonale

, precum 

contraceptive orale combinate

 

(a se vedea mai jos)

 

Spuneţi-i medicului dumneavoastră

 dacă luaţi, aţi început să luaţi sau aţi întrerupt 

administrarea oricăruia dintre acestea. 

 
Contraceptivele hormonale (cum ar fi contraceptive orale combinate) pot influenţa modul în care 
acţionează Lamictal 

Medicul dumneavoastră vă poate recomanda să utilizaţi un anume tip de contraceptiv hormonal, sau 
altă metodă de contracepţie, precum prezervative, diafragmă sau sterilet. Dacă utilizaţi un contraceptiv 
hormonal precum 

contraceptive orale combinate

, medicul dumneavoastră poate să vă recolteze probe 

de sânge pentru a verifica concentraţia de Lamictal. Dacă folosiţi un contraceptiv hormonal sau plănuiţi 
să începeţi utilizarea unuia: 

 

Discutaţi cu medicul dumneavoastră

, care vă va prezenta metode contraceptive adecvate 

pentru dumneavoastră. 

 


Page 4
background image

 

 4

Lamictal poate influenţa de asemenea modul în care acţionează contraceptivele hormonale, deşi este 
improbabil ca acest lucru să le facă mai puţin eficace. Dacă utilizaţi un contraceptiv hormonal şi 
remarcaţi modificări ale ciclului menstrual, cum ar fi sângerări neregulate sau pătare între cicluri: 

 

Spuneţi-i medicului dumneavoastră

. Acestea pot fi semne că Lamictal afectează modul în care 

acţionează contraceptivul dumneavoastră. 

 

Sarcina şi alăptarea 

 

Dacă sunteţi gravidă, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a 
lua acest medicament. 

 

 

Nu trebuie să întrerupeţi tratamentul fără să fi discutat în prealabil despre acest 
lucru cu medicul dumneavoastră. 

Acest lucru este deosebit de important dacă sunteţi 

bolnav de epilepsie.

 

 

 

Sarcina poate de asemenea modifica eficacitatea Lamictal, astfel încât să fie necesar să 
efectuaţi nişte analize de sânge şi doza dumneavoastră de Lamictal să fie modificată. 

 

Poate exista un risc uşor crescut de defecte congenitale, inclusiv despicătură labială sau 
palatină, dacă Lamictal este luat în primele 3 luni de sarcină. 

 

Medicul dumneavoastră vă poate sfătui să luaţi suplimente de 

acid folic

 dacă plănuiţi să 

rămâneţi gravidă şi în timpul sarcinii. 

 

 

Dacă alăptaţi sau intenţionaţi să alăptaţi, consultaţi-vă cu medicul sau farmacistul înainte 
de a lua acest medicament. 

Substanţa activă din compoziţia Lamictal se excretă în laptele 

matern şi îl poate afecta pe copilul dumneavoastră. Medicul va discuta cu dumneavoastră despre 
riscurile şi beneficiile alăptării în timpul administrării de lamotrigină şi, în cazul în care decideţi 
să alăptaţi, va verifica periodic copilul pentru a observa dacă prezintă somnolenţă, erupţii 
cutanate sau deficit de creştere ponderală. Informaţi medicul dacă observaţi oricare dintre aceste 
simptome la copilul dumneavoastră. 

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Lamictal poate provoca ameţeli şi vedere dublă. 

 

Nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje decât dacă sunteţi sigur că nu sunteţi afectat. 

 
Dacă aveţi epilepsie, discutaţi cu medicul dumneavoastră în legătură cu conducerea vehiculelor şi 
folosirea utilajelor. 

 

Informaţii importante privind unele componente ale Lamictal 

Comprimatele de Lamictal conţin cantităţi mici dintr-un glucid denumit lactoză. Dacă aveţi o 
intoleranţă la lactoză sau la alte categorii de glucide: 

 

Spuneţi-i medicului dumneavoastră

 şi nu luaţi Lamictal.  

 
Lamictal comprimate conţine mai puţin de 1 mmol sodiu (23 mg) per comprimat, deci practic „nu 
conţine sodiu”. 
 
 

3.

 

Cum să luaţi Lamictal 

 
Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră

 

sau 

farmacistul.

 Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

  

 

Cât Lamictal

 

să luaţi 

Poate să dureze un timp până la găsirea celei mai bune doze de Lamictal pentru dumneavoastră. Doza 
pe care o luaţi va depinde de: 

 

vârsta dumneavoastră 

 

dacă luaţi Lamictal împreună cu alte medicamente 

 

dacă aveţi orice fel de probleme cu rinichii sau ficatul. 

 


Page 5
background image

 

 5

Medicul dumneavoastră vă va prescrie o doză mică la începutul tratamentului şi va creşte treptat doza 
în următoarele săptămâni până când atingeţi o doză care are efect la dumneavoastră (denumită 

doza 

eficace

). 

Niciodată nu luaţi mai mult Lamictal decât v-a spus medicul. 

 
Doza uzuală eficace de Lamictal pentru adulţi şi copii cu vârsta de 13 ani sau peste este între 100 mg şi 
400 mg pe zi. 
 
Pentru copii cu vârsta între 2 şi 12 ani, doza eficace depinde de greutatea lor corporală – de obicei, este 
între 1 mg şi 15 mg pentru fiecare kg de greutate corporală a copilului, până la o doză de întreţinere 
maximă de 200 mg pe zi. 
 
Lamictal nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 2 ani.  
 

Cum să luaţi doza dumneavoastră de Lamictal 

Luaţi doza dumneavoastră de Lamictal o dată sau de două ori pe zi, după cum vă recomandă medicul. 
Poate fi luată cu sau fără alimente. 
 
De asemenea medicul dumneavoastră poate să vă recomande începerea sau întreruperea administrării 
altor medicamente, în funcţie de afecţiunea pentru care sunteţi tratat şi de modul în care răspundeţi la 
tratament. 

 

Înghiţiţi comprimatele întregi

. Nu le rupeţi, nu le mestecaţi şi nu le zdrobiţi.  

 

Luaţi întotdeauna doza completă

 pe care v-a prescris-o medicul. Niciodată nu luaţi doar o 

parte dintr-un comprimat.  

 

Dacă luaţi mai mult Lamictal decât trebuie 

 

Dacă oricine ia mai mult Lamictal decât trebuie: 

 

Contactaţi imediat un medic sau cel mai apropiat spital de urgenţă.

 Dacă este posibil arătaţi-

le cutia de Lamictal. 

 
Dacă luaţi prea mult

 Lamictal, este mult mai probabil să aveţi reacţii adverse grave care ar putea 

fi letale. 

O persoană care a luat mai mult decât trebuie din Lamictal poate avea oricare dintre aceste simptome: 

 

Mişcări oculare rapide, necontrolabile 

(nistagmus)

 

 

Neîndemânare şi lipsă de coordonare, afectarea echilibrului (

ataxie

 

Schimbări ale ritmului cardiac (detectate de obicei pe EKG) 

 

Pierderea conştienţei, convulsii sau comă. 

 
Dacă uitaţi să luaţi o singură doză de Lamictal 

 

Nu luaţi comprimate în plus 

pentru a compensa o doză uitată. Luaţi-vă următoarea doză la ora 

obişnuită.

 

Dacă uitaţi să luaţi mai multe doze de Lamictal 

 

Cereţi sfatul medicului dumneavoastră în legătură cu modul în care se începe din nou 
administrarea

. Este important să faceţi acest lucru. 

 

Nu întrerupeţi administrarea de Lamictal fără recomandare 

Lamictal trebuie luat  atâta timp cât vă recomandă medicul dumneavoastră. Nu întrerupeţi tratamentul 
decât dacă medicul dumneavoastră vă recomandă acest lucru. 

 
Dacă luaţi Lamictal pentru epilepsie 

Pentru a întrerupe administrarea de Lamictal, 

este important să reduceţi treptat doza

, pe durata a 2 

săptămâni. Dacă întrerupeţi brusc administrarea de Lamictal, epilepsia dumneavoastră poate reveni sau 
se poate agrava. 

 
Dacă luaţi Lamictal pentru tulburarea bipolară 

Lamictal îşi poate face efectul după un anumit timp, deci nu este probabil să vă simţiţi bine imediat. 
Dacă opriţi administrarea de Lamictal, doza dumneavoastră nu va trebui redusă treptat. Dar tot trebuie 
să discutaţi mai întâi cu medicul dumneavoastră, dacă doriţi să întrerupeţi administrarea de Lamictal. 


Page 6
background image

 

 6

 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 

Reacţii  care pot pune viaţa în pericol: cereţi imediat ajutorul medicului 

Un număr mic de oameni care iau Lamictal fac o reacţie alergică sau reacţii la nivelul pielii care pot 
pune viaţa în pericol, care pot duce la probleme mai grave dacă nu sunt tratate.

 

 
Aceste simptome apar cu precădere în primele luni de tratament cu Lamictal, mai ales dacă doza 
iniţială este prea mare sau este crescută prea brusc, sau dacă Lamictal este administrat cu un alt 
medicament numit 

valproat

. Unele din aceste simptome sunt mai frecvente în cazul copiilor şi din 

această cauză părinţii trebuie să fie atenţi pentru a le putea sesiza la timp.     
 
Simptomele acestor reacţii includ: 

 

erupţii sau roşeaţă la nivelul pielii, 

care

 

se pot transforma în reacţii grave la nivelul pielii 

care pun viaţa în pericol, cum ar fi erupţii cutanate extinse cu pustule şi descuamări ale pielii, 
care apar în special în jurul gurii, nasului, ochilor şi organelor genitale 

(Sindrom Stevens-

Johnson) 

şi exfoliere extinsă a pielii (pe mai mult de 30 % din suprafaţa corpului – 

necroliz

ă

 

toxic

ă

 epidermic

ă

) sau erupţie cutanată extinsă cu implicare hepatică, sanguină şi a altor 

organe (reacţie medicamentoasă cu eozinofilie şi simptome sistemice care mai este cunoscută 
şi sub denumirea de sindrom de hipersensibilitate DRESS)

 

 

ulcere la nivelul gurii, gâtului, nasului sau organelor genitale 

 

dureri la nivelul gurii sau înroşirea sau umflarea ochilor

 (

conjunctivit

ă

)

 

 

creşterea temperaturii

 (febră), simptome asemănătoare gripei sau somnolenţă 

 

umflare în jurul feţei 

sau

 umflarea ganglionilor

 de la nivelul gâtului, axilei sau zonei 

inghinale

 

 

sângerare sau învineţire neaşteptată

, sau degetele dumneavoastră devin albastre 

 

durere în gât

 sau mai multe infecţii (cum ar fi răcelile) decât de obicei.

 

 

valori crescute ale enzimelor hepatice observate la analizele de sânge 

 

creşterea unui tip de celule albe din sânge (eozinofilie) 

 

mărirea ganglionilor limfatici 

 

afectarea organelor, inclusiv ficat şi rinichi. 

 
În multe cazuri, aceste simptome vor fi semne de reacţii adverse mai puţin grave. 

Dar trebuie să fiţi 

conştient de faptul că vă pot pune viaţa în pericol şi 

dacă nu sunt tratate, 

se pot transforma în  

afecţiuni şi mai grave, 

cum ar fi insuficienţa anumitor organe. Dacă remarcaţi oricare dintre aceste 

simptome: 

 

Mergeţi imediat la un medic.

 Medicul dumneavoastră poate decide să vă efectueze analize 

pentru a vă verifica ficatul, rinichii sau sângele şi vă poate spune să întrerupeţi administrarea de 
Lamictal. Dacă aţi făcut sindrom Stevens-Johnson sau necroliză epidermică toxică, medicul 
dumneavoastră vă va spune că trebuie să nu mai luaţi niciodată lamotrigină. 

 
Limfohistiocitoză hemofagocitară (HLH) 

(vezi punctul 2 Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi 

lamotrigină). 
 

Reacţii adverse foarte frecvente 

Acestea pot afecta 

mai mult de 1 din 10

 persoane: 

 

durere de cap 

 

erupţie pe piele. 

 

Reacţii adverse frecvente 

Acestea pot afecta 

până la 1 din 10

 persoane: 

 

agresivitate sau iritabilitate 


Page 7
background image

 

 7

 

senzaţie de somnolenţă sau moleşeală 

 

senzaţie de ameţeală 

 

frisoane sau tremurături  

 

dificultăţi de somn (

insomnie)

 

 

senzaţie de agitaţie 

 

diaree 

 

uscăciunea gurii 

 

senzaţie de rău (

grea

ţă

) sau stare de rău (

v

ă

rs

ă

turi

 

senzaţie de oboseală 

 

durere de spate, de articulaţii, sau în altă parte. 

 
Reacţii adverse mai puţin frecvente 

Acestea pot afecta 

până la 1 din 100

 persoane: 

 

neîndemânare şi lipsă de coordonare (

ataxie

 

vedere dublă sau vedere înceţoşată 

 

pierdere neobișnuită a părului sau subțiere (

alopecie

). 

 

Reacţii adverse rare 

Acestea pot afecta 

până la 1 din 1000

 persoane: 

 

o afecţiune a pielii care poate pune viaţa în pericol (

sindrom Stevens–Johnson): vezi de 

asemenea informa

ţ

iile incluse la începutul pct. 4. 

 

un grup de simptome care include: 

febră, greaţă, vărsături, dureri de cap, rigiditate la nivelul gâtului şi sensibilitate crescută la 
lumină strălucitoare. 
Aceste simptome pot fi provocate de o inflamaţie a membranelor care acoperă creierul şi 
măduva spinării 

(meningit

ă

).

 Aceste simptome dispar în general la oprirea tratamentului; totuşi 

dacă aceste simptome persistă sau se înrăutăţesc, 

contactaţi-vă medicul. 

 

mişcări rapide, necontrolabile ale ochilor 

(nistagmus)

 

 

   mâncărime la nivelul ochilor cu secreţii şi cruste la nivelul pleoapelor (

conjunctivit

ă

).

 

 

Reacţii adverse foarte rare 

Acestea pot afecta 

până la 1 din 10000

 persoane: 

 

   o reacţie la nivelul pielii care poate pune viaţa în pericol (

necroliz

ă

 epidermic

ă

 toxic

ă

): (vezi 

de asemenea informa

ţ

iile incluse la începutul pct. 4)

 

 

   reacţie medicamentoasă cu eozinofilie şi simptome sistemice (DRESS): (

vezi de asemenea 

informa

ţ

iile incluse la începutul pct. 4

 

   creşterea temperaturii (

febr

ă

):

 (vezi de asemenea informa

ţ

iile incluse la începutul pct. 4)

 

 

   umflarea în jurul feţei (

edem

) sau umflarea ganglionilor la nivelul gâtului, axilei sau zonei 

inghinale (

limfadenopatie): (vezi de asemenea informa

ţ

iile incluse la începutul pct. 4)

 

 

modificări ale funcţiei hepatice, care se va vedea în analizele de sânge sau insuficienţă 

hepatică: (

vezi de asemenea informa

ţ

iile incluse la începutul pct. 4)

 

 

o tulburare gravă a coagulării sângelui, care poate provoca sângerări sau învineţiri neaşteptate 

(

coagulare intravascular

ă

 diseminat

ă

): (

vezi de asemenea informa

ţ

iile incluse la începutul pct. 

4)

 

 

modificări care se pot vedea în analizele de sânge – inclusiv scăderea numărului de globule 

roşii (

anemie

), scăderea numărului de globule albe (

leucopenie, neutropenie, agranulocitoz

ă

), 

scăderea numărului de trombocite (

trombocitopenie

), scăderea numărului tuturor acestor tipuri 

de celule din sânge (

pancitopenie

) şi o tulburare a măduvei osoase hematogene denumită 

anemie aplastic

ă

 

 

halucinaţii (‘vederea’ sau ‘auzirea’ de lucruri care nu există în realitate) 

 

confuzie  

 

senzaţie de “clătinare” sau de dezechilibru când vă deplasaţi 

 

mişcări necontrolate ale corpului (

ticuri

), spasme musculare necontrolabile care afectează 

ochii, capul şi toracele (

coreoatetoz

ă

) sau alte mişcări neobişnuite ale corpului ca spasme, 

tremor sau rigiditate 


Page 8
background image

 

 8

 

la persoanele care au deja epilepsie, crizele pot să apară mai frecvent 

 

la persoanele care au deja boală Parkinson, agravarea simptomelor 

 

reacţii asemănătoare lupusului (simptomele pot include dureri de articulaţii sau de spate care 
pot fi  uneori însoţite de febră şi/sau stare generală de rău). 

 

Limfohistiocitoză hemofagocitară (HLH) (vezi punctul 2 Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi 
lamotrigină). 

 

 
Alte reacţii adverse 

Alte reacţii adverse au afectat un număr mic de persoane, însă frecvenţa exactă de apariţie a acestora 
este necunoscută:  

 

 Au fost raportate cazuri de tulburări la nivelul oaselor, incluzând osteopenie şi osteoporoză 
(subţierea osului) şi fracturi. Verificaţi împreună cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul 
dacă luaţi tratament antiepileptic pe termen lung, dacă aveţi antecedente de osteoporoză sau 
dacă luaţi steroizi.

 

 

Coşmaruri.

 

 

Scăderea imunităţii din cauza nivelurilor scăzute ale anticorpilor denumiţi imunoglobuline din 
sânge, care ajută la protejarea organismului de infecţii.

 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile 
adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-
site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
http://www.anm.ro/. 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
București 011478- RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail:  

[email protected]

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Lamictal

 

 
Nu  lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe blister, cutie sau flacon. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Lamictal nu necesită condiţii speciale pentru păstrare.  
 
Nu aruncaţi niciun medicament  pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 


Page 9
background image

 

 9

6.    Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 
 

 

Ce conţine Lamictal comprimate 

Substanţa activă este lamotrigină.  
Fiecare comprimat conţine lamotrigină 25 mg. 
Fiecare comprimat conţine lamotrigină 50 mg. 
Fiecare comprimat conţine lamotrigină 100 mg. 
Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, povidonă K30, 
amidonglicolat de sodiu (tip A), oxid galben de fer (E172) şi stearat de magneziu. 
 

Cum arată Lamictal comprimate şi conţinutul ambalajului 

Comprimatele de Lamictal (toate concentraţiile) sunt pătrate cu colţuri rotunjite şi de culoare deschisă, 
maro-gălbui. Este posibil ca în ţara dumneavoastră să nu fie comercializate toate mărimile de ambalaj 
enumerate. 
 
Comprimatele de Lamictal 25 mg sunt marcate cu ‘GSEC7’ pe una din feţe şi cu ‘25’ pe cealaltă faţă. 
Fiecare ambalaj conţine blistere cu 14, 21, 28, 30, 42, 50, 56 sau 100 comprimate. Ambalaje de iniţiere 
a tratamentului ce conţin 21 sau 42 comprimate sunt de asemenea disponibile pentru utilizare în timpul 
primelor câteva săptămâni de tratament când doza este crescută lent. 
 
Comprimatele de Lamictal 50 mg sunt marcate cu ‘GSEE1’ pe una din feţe şi cu ‘50’ pe cealaltă faţă 
Fiecare ambalaj conţine blistere cu 14, 28, 30, 42, 56, 90, 98 sau 100 comprimate. Ambalaje de iniţiere 
a tratamentului ce conţin 42 comprimate sunt de asemenea disponibile pentru utilizare în timpul 
primelor câteva săptămâni de tratament când doza este crescută lent. 
 
Comprimatele de Lamictal 100 mg sunt marcate cu ‘GSEE5’ pe una din feţe şi cu ‘100’ pe cealaltă 
faţă. Fiecare ambalaj conţine blistere cu 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98 sau 100 comprimate.  
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

 
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited,  
12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanda  
 

Fabricantul 

 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.,  
Ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Polonia 
 

Acest medicament este autorizat în statele membre Spaţiului Economic European cu următoarele 
denumiri comerciale: 

   

Austria 

Lamictal 

Belgia 

Lamictal 

Bulgaria 

Lamictal 

Croaţia 

Lamictal 

Cipru 

Lamictal 

Cehia 

Lamictal 

Danemarca 

Lamictal 

Estonia 

Lamictal 

Finlanda 

Lamictal 

Franţa 

Lamictal 

Germania 

Lamictal 

Grecia 

Lamictal 

Ungaria 

Lamictal 

Islanda 

Lamictal 

Irlanda 

Lamictal 

Italia 

Lamictal 

Letonia 

Lamictal 

Lituania 

Lamictal 

Luxemburg 

Lamictal 

Malta

Lamictal

Olanda

Lamictal

Norvegia 

Lamictal    Polonia 

Lamitrin  

                                Lamitrin S 

Portugalia 

Lamictal 

România 

Lamictal 

Slovacia 

Lamictal 

Slovenia 

Lamictal 

Spania 

Lamictal 

Suedia 

Lamictal 

Marea Britanie  

 Lamictal 

 

Acest prospect a fost revizuit în Mai 2020.

 


LAMICTAL 25 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu blist. PVC/Al x 30 compr.

Cutie cu blist. PVC/Al x 21 compr.

Cutie cu blist. PVC/Al x 42 compr.

Cutie cu blist. PVC/Al x 14 compr.

Cutie cu blist. PVC/Al x 50 compr.

Cutie cu blist. PVC/Al x 100 compr.

Cutie pentru initierea tratamentului 21 compr.

Cutie pentru initierea tratamentului 42 compr.

Cutie cu blist. PVC/Al x 28 compr.