ZEFFIX 5 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru ZEFFIX 5 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ZEFFIX 5 mg/ml
Substanța activă: LAMIVUDINUM
Concentrația: 5mg/ml
Cod atc: J05AF05
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA INHIB. NUCLEOZIDICI SI NUCLEOTIDICI AI REVERSTRANSCRIPTAZEI
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flacon HDPE x 240 ml + 1 seringa dozatoare PP + 1 adaptor PE
Cod cim: W07520001
Firma producătoare: GLAXO WELLCOME OPERATIONS LTD. - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: