LAMIVUDINA TEVA 100 mg - PROSPECT

Prospectul pentru LAMIVUDINA TEVA 100 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LAMIVUDINA TEVA 100 mg
Substanța activă: LAMIVUDINUM
Concentrația: 100 mg
Cod atc: J05AF05
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA INHIB. NUCLEOZIDICI SI NUCLEOTIDICI AI REVERSTRANSCRIPTAZEI
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. PVC/PVDC/Al x 28 compr. film.
Cod cim: W62522001
Firma producătoare: TEVA PHARM. WORKS PRIVATE LTD. COMPANY - UNGARIA