LACTULOSE - PROSPECT

Prospectul pentru LACTULOSE - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LACTULOSE
Substanța activă: LACTULOSUM
Concentrația: 65%
Cod atc: A06AD11
Acțiune terapeutică: LAXATIVE LAXATIVE OSMOTICE
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12355_30.08.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flacon x 100 ml
Cod cim: W44054001
Firma producătoare: FELSIN FARM S.R.L. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12355/2019/01-02                                                        Anexa 
                                                                                                                                                                     
Prospect 

 
 
 

 

                       Prospect: Informații pentru utilizator 

 

LACTULOSE EIPICO 650 mg/ml sirop 

Lactuloză 

 

 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest 
prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect

 

 
1.

 

Ce este LACTULOSE EIPICO și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați  LACTULOSE EIPICO  

3.

 

Cum să utilizați LACTULOSE EIPICO  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează LACTULOSE EIPICO  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este LACTULOSE EIPICO și pentru ce se utilizează 

 
LACTULOSE EIPICO conține o substanță denumită lactuloză. Aceasta aparţine unei grupe de 
medicamente numită laxative, care stimulează mişcările intestinului. 
Lactuloza este administrată în tratamentul constipaţiei. De asemenea, se utilizează în tratamentul unei 
probleme a ficatului numită „encefalopatie hepatică”. 
 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați LACTULOSE EIPICO 

 
Nu utilizați LACTULOSE EIPICO:

 

-

 

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la lactuloză sau la oricare dintre celelalte componente ale 
LACTULOSE EIPICO; 

-

 

dacă aveţi afecţiuni la nivelul intestinului gros (rectocolită ulcerohemoragică, boală Crohn); 

-

 

dacă aveţi un blocaj la nivelul intestinului, care nu se datorează constipaţiei; 

-

 

dacă aveţi durere la nivelul abdomenului fără a cunoaşte ce anume o provoacă; 

-

 

dacă aveţi tulburări ale echilibrului hidroelectrolitic; 

-

 

dacă aveţi afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau 
sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză şi intoleranţă la fructoză. 

 

Atenționări și precauții  


Page 2
background image

 

Dacă constipaţia nu se ameliorează după câteva zile de tratament sau reapare după tratament, se 
recomandă să consultați medicul. 

Tratamentul medicamentos al constipaţiei este numai un adjuvant al tratamentului igieno-dietetic care 
constă în: 
-

 

îmbogăţirea alimentaţiei în fibre vegetale şi apă; 

-

 

activitate fizică şi reeducarea reflexului de defecaţie. 

Nu se recomandă utilizarea de lungă durată a LACTULOSE EIPICO. 
La copii şi nou-născuţi prescrierea de laxative se va face foarte rar: trebuie avut în vedere riscul 
interferării cu funcţionarea normală a reflexului de defecaţie. 

La persoanele vârstnice trebuie să se asigure un aport hidric corespunzător. 

Pacienţii trebuie sfătuiţi să fie atenţi la igiena dentară. 
 

 
LACTULOSE EIPICO împreună cu alte medicamente

 

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte 
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. 

Lactuloza poate creşte pierderea de potasiu indusă de alte medicamente (de exemplu tiazide, steroizi şi 
amfotericină B).  

Utilizarea concomitentă a glicozidelor cardiace (de exemplu digoxină) poate creşte toxicitatea 
glicozidelor prin deficit de potasiu. 
 
La doze crescute, se produce scăderea pH-ului în colon. Ca urmare, medicamentele care se eliberează 
în colon dependent de valoarea pH-ului (de exemplu acid 5-aminosalicilic) pot fi  inactivate, datorită 
mecanismului de acţiune al lactulozei prin scăderea pH-ului la nivelul colonului. 
 

LACTULOSE EIPICO împreună cu alimente, băuturi și alcool 

LACTULOSE EIPICO poate fi diluat cu apă sau alte lichide şi poate fi  luat independent de alimente. 
 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 
medicament. 
Lactulose-EIPICO  poate  fi   utilizat  în  timpul  sarcinii  şi  alăptării,  dacă  este  administrat  conform 
indicaţiilor, dar se recomandă prudenţă în timpul primului trimestru de sarcină. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

LACTULOSE  EIPICO  nu  are  nicio  influenţă  asupra  capacităţii  de  a  conduce  vehicule  şi  de  a  folosi 
utilaje. 
 

LACTULOSE EIPICO conține p-hidroxibenzoat de metil sare sodică şi p-hidroxibenzoat de 
propil sare sodică. 

 
 

3.

 

Cum să utilizați LACTULOSE EIPICO 

 
Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau 
farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. 
 
LACTULOSE EIPICO se administrează oral. Dozele indicate mai jos au caracter orientativ. Se 
recomandă individualizarea dozelor administrate în funcţie de severitatea bolii şi evoluţia ei. Pentru a 
măsura doza corectă de LACTULOSE EIPICO se utilizează o linguriță sau o măsură dozatoare 
gradată. 
 
Mod de administrare 


Page 3
background image

 

LACTULOSE  EIPICO  se  poate  dizolva  în  apă  sau  alte  lichide  pentru  ingerare  şi  poate  fi  luat 
independent de alimente. 
Efectul laxativ poate apărea la 2-10 ore după administrare, dar este posibil şi după 24-48 de ore, dacă 
doza administrată a fost prea mică. 
Durata tratamentului trebuie ajustată în funcţie de evoluţia clinică. 
 
Constipaţie 

Adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 14 ani 

-

 

doza de atac este de 15 ml sirop de 3 ori pe zi; 

-     doza de întreţinere este de 10 – 25 ml sirop pe zi. 

 
Copii cu vârsta între 7 şi 14 ani

 

-

 

doza de atac este de 15 ml pe zi; 

-

 

doza de întreţinere este de 10 ml sirop pe zi. 

 

Copii cu vârsta între 1 și 6 ani 

-

 

5-10 ml sirop pe zi.

 

 
 Sugari

 

-

 

doza uzuală este de 5 ml pe zi. 

 
În cazul în care apare diaree, se recomandă reducerea dozei. 
 
Prevenirea şi tratamentul encefalopatiei portale sistemice (EPS) 

 
Adulţi 

Doza eficace este cea care determină emisia a două scaune moi pe zi. 
Durata tratamentului variază în funcţie de simptomatologie. 
Doza uzuală este de 30 - 50 ml sirop LACTULOSE EIPICO, de 3 ori pe zi, în funcţie de necesităţile 
pacientului, pentru obţinerea unei acidifieri adecvate a conţinutului colonului. 
 

Copii 

Nu există date disponibile. 
 

Grupe speciale de pacienţi şi vârstnici 

Nu există recomandări speciale privind dozele pentru pacienţii vârstnici şi pacienţii cu insuficienţă 
renală sau hepatică. 
 

Dacă utilizați mai mult LACTULOSE EIPICO decât trebuie

 

Dacă aţi luat mai mult decât trebuie din LACTULOSE EIPICO, poate apărea diaree şi pierderi de apă 
şi electroliţi (în special potasiu şi sodiu). Adresaţi-vă medicului dumneavoastră în cazul unor astfel de 
probleme. Acesta vă va recomanda tratamentul adecvat. 

 
Dacă uitați să utilizați LACTULOSE EIPICO 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Continuaţi utilizarea LACTULOSE EIPICO 
conform recomandărilor medicului dumneavoastră. 
 
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 


Page 4
background image

 

Reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, utilizând următoarea convenţie:  
 
Foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane care au utilizat LACTULOSE EIPICO) 
Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane care au utilizat LACTULOSE EIPICO) 
Mai puţin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de persoane care au utilizat LACTULOSE EIPICO) 
Rare (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane care au utilizat LACTULOSE EIPICO) 
Foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 de persoane care au utilizat LACTULOSE EIPICO) 
Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile).  
 

Tulburări gastro-intestinale 
Frecvente:

 balonare, dureri abdominale, greață și vomă. Dacă doza este prea mare poate să apară 

diaree. Balonarea poate să apară în timpul primelor zile de tratament însă dispare după câteva zile. 
Dacă doza este mai mare decât cea prescrisă pot să apară dureri abdominale și diaree. În acest caz, 
doza trebuie scăzută. 

Mai puțin frecvente:

 - greața poate să apară dacă se folosesc doze mari de lactuloză. Apariția acesteia 

poate fi diminuată dacă se administrează Lactulose cu apa, suc de fructe sau în timpul meselor. 

Rare: 

ocazional s-au raportat prurit, dureri anale și scăderi moderate în greutate. 

-

 

dezechilibru electrolitic din cauza diareei 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii 
suplimentare privind siguranţa acestui medicament.  
 
 

5.

 

Cum se păstrează LACTULOSE EIPICO 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu  utilizaţi  LACTULOSE  EIPICO  după  data  de  expirare  înscrisă  pe  ambalaj,  după  EXP.  Data  de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 
A se utiliza în cel mult 28 zile după prima dechidere a flaconului. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține LACTULOSE EIPICO  
 

-

 

Substanța activă este lactuloza. Un ml conține lactuloză 650 mg.  

 

-

 

Celelalte componente sunt: p-hidroxibenzoat de metil sare sodică, p-hidroxibenzoat de propil sare 
sodică, acid citric anhidru, apă purificată. 

 

Cum arată LACTULOSE EIPICO și conținutul ambalajului 

LACTULOSE  EIPICO  se  prezintă  sub  formă  de  lichid  limpede  până la  ușor  opalescent,  incolor  sau 
gălbui. 
Sticlă de culoare brună, cu dop de aluminiu prevăzut cu sistem de siguranţă, conţinând 100 ml sirop sau 
300 ml sirop și o măsura dozatoare de 5 ml din HDPE. 
Fiecare pachet conţine 1 flacon. 


Page 5
background image

 

 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  

E.I.P.I.CO MED S.R.L 
B-dul Unirii nr. 6, bl. 8C, sc.1, et. 3, ap. 9 
Sector 4, Bucureşti, România 
 

Responsabil cu eliberarea seriilor

 

FELSIN Farm SRL 
Str. Drumul Piscul Cerbului nr. 20-28, etaj P, camerele 1-9 şi etaj,  
Sector 1, Bucureşti, România 
 

 

Acest prospect a fost revizuit în august 2019.

 

 
 


LACTULOSE se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 flacon x 300 ml