TALTZ - PROSPECT

Prospectul pentru TALTZ - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TALTZ
Substanța activă: IXEKIZUMABUM
Concentrația: 80mg
Cod atc: L04AC13
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE INHIBITORI DE INTERLEUKINA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 stilou injector preumplut
Cod cim: W62892001
Firma producătoare: ELI LILLY ITALIA SPA - ITALIA