NINLARO 2,3 mg - PROSPECT

Prospectul pentru NINLARO 2,3 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NINLARO 2,3 mg
Substanța activă: IXAZOMIB
Concentrația: 2,3mg
Cod atc: L01XX50
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ALTE ANTINEOPLAZICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 3 pliante (a câte un blister din PVC-Al/Al) x 1 caps.
Cod cim: W63372001
Firma producătoare: TAKEDA GMBH - GERMANIA
Conținut prospect: