CORLENTOR 7,5mg - PROSPECT

Prospectul pentru CORLENTOR 7,5mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CORLENTOR 7,5mg
Substanța activă: IVABRADINUM
Concentrația: 7,5mg
Cod atc: C01EB17
Acțiune terapeutică: ALTE MEDICAMENTE PENTRU AFECTIUNI CARDIACE ALTE MEDICAMENTE PENTRU AFECTIUNI CARDIACE
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 100 compr. film. (blist. Al/PVC tip calendar)
Cod cim: W42779006
Firma producătoare: LES LAB. SERVIER IND. - FRANTA