CRESEMBA 200 mg - PROSPECT

Prospectul pentru CRESEMBA 200 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CRESEMBA 200 mg
Substanța activă: ISAVUCONAZOLUM
Concentrația: 200mg
Cod atc: J02AC05
Acțiune terapeutică: ANTIMICOTICE DE UZ SISTEMIC DERIVATI DE TRIAZOL
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. de 10 ml din sticla de tip I x 200 mg pulb. pt. conc. pt. sol. perf.
Cod cim: W63844001
Firma producătoare: ALMAC PHARMA SERVICES LIMITED - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: