CRESEMBA 100 mg - PROSPECT

Prospectul pentru CRESEMBA 100 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CRESEMBA 100 mg
Substanța activă: ISAVUCONAZOLUM
Concentrația: 100mg
Cod atc: J02AC05
Acțiune terapeutică: ANTIMICOTICE DE UZ SISTEMIC DERIVATI DE TRIAZOL
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. Al/Al x 14 caps.
Cod cim: W63845001
Firma producătoare: ALMAC PHARMA SERVICES LIMITED - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: