APROVEL 300mg - PROSPECT

Prospectul pentru APROVEL 300mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: APROVEL 300mg
Substanța activă: IRBESARTANUM
Concentrația: 300mg
Cod atc: C09CA04
Acțiune terapeutică: ANTAGONISTI DE ANGIOTENSINA II ANTAGONISTI DE ANGIOTENSINA II
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x blist PVC/PVDC/Al x 56 compr. film.
Cod cim: W60638003
Firma producătoare: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - FRANTA