APROVEL 150mg - PROSPECT

Prospectul pentru APROVEL 150mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: APROVEL 150mg
Substanța activă: IRBESARTANUM
Concentrația: 150mg
Cod atc: C09CA04
Acțiune terapeutică: ANTAGONISTI DE ANGIOTENSINA II ANTAGONISTI DE ANGIOTENSINA II
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x blist. unidoza PVC/PVDC/AL x 56(x1) compr. film.
Cod cim: W60637008
Firma producătoare: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - FRANTA