DATSCAN 74 MBq/ml - PROSPECT

Prospectul pentru DATSCAN 74 MBq/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DATSCAN 74 MBq/ml
Substanța activă: IOFLUPANUM IOD 123
Concentrația: 74 MBq/ml
Cod atc: V09AB03
Acțiune terapeutică: SISTEM NERVOS CENTRAL COMPUSI CU IOD
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flacon din sticla cu cap. de 10 ml x 5 ml sol. inj.
Cod cim: W41689002
Firma producătoare: GE HEALTHCARE B.V. - OLANDA
Conținut prospect:

DATSCAN 74 MBq/ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 flacon din sticla cu cap. de 10 ml x 2,5 ml sol. inj.