BETAFERON 250µg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru BETAFERON 250µg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BETAFERON 250µg/ml
Substanța activă: INTERFERONUM BETA 1B
Concentrația: 250µg/ml
Cod atc: L03AB08
Acțiune terapeutică: IMUNOSTIMULANTE INTERFERONI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 15 ambalaje multiple ce contin fiecare cate 1 flac. cu pulb., o seringa preumpluta cu solv. + adaptor cu ac si 2 tampoane cu alcool
Cod cim: W63878007
Firma producătoare: BAYER AG - GERMANIA
Conținut prospect: