AVONEX 30µg/0,5ml PEN - PROSPECT

Prospectul pentru AVONEX 30µg/0,5ml PEN - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: AVONEX 30µg/0,5ml PEN
Substanța activă: INTERFERONUM BETA 1A
Concentrația: 30µg/0,5ml
Cod atc: L03AB07
Acțiune terapeutică: CYTOKINE SI IMUNOMODULATOARE INTERFERONI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Ambalaj x 4 cutii individuale fiecare continand 1 stilou injector (PEN) de unica folosinta, 1 ac de injectie si 1 capac pentru stilou injector (PEN) x 0.5ml
Cod cim: W59967001
Firma producătoare: BIOGEN (DENMARK) MANUFACTURING APS - DANEMARCA