AVONEX 30 µg BIO-SET - PROSPECT

Prospectul pentru AVONEX 30 µg BIO-SET - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: AVONEX 30 µg BIO-SET
Substanța activă: INTERFERONUM BETA 1A
Concentrația: 30µg(6 mil. UI)
Cod atc: L03AB07
Acțiune terapeutică: IMUNOSTIMULANTE INTERFERONI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 4 doze individuale (1 flac. din sticla prevazuta cu dispozitiv BIO-SET x 30 µg pulbere + 1 seringa pre-umpluta x 1 ml solv. + 1 ac)
Cod cim: W42705001
Firma producătoare: BIOGEN (DENMARK) MANUFACTURING APS - DANEMARCA
Conținut prospect: