INTRON A 18 milioane U.I. - PROSPECT

Prospectul pentru INTRON A 18 milioane U.I. - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: INTRON A 18 milioane U.I.
Substanța activă: INTERFERONUM ALFA 2b
Concentrația: 18 milioane U.I.
Cod atc: L03AB05
Acțiune terapeutică: IMUNOSTIMULANTE INTERFERONI
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 stilou injector (pen) x 1,2 ml sol. inj. + 12 ace + 12 tampoane dezinfectante
Cod cim: W59599002
Firma producătoare: SP (BRINNY) COMPANY - IRLANDA