HUMALOG MIX25 - PROSPECT

Prospectul pentru HUMALOG MIX25 - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: HUMALOG MIX25
Substanța activă: INSULINUM LISPRO
Concentrația: 100U/ml
Cod atc: A10AD04
Acțiune terapeutică: INSULINE SI ANALOGI INSULINE SI ANALOGI ACT. INTERM. COMB.CU ACT. RAPIDA, INJECT
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 5 flac. x 10 ml susp.inj.
Cod cim: W52605001
Firma producătoare: LILLY FRANCE SAS - FRANTA
Conținut prospect:

HUMALOG MIX25 se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 5 cartuse x 3 ml susp.inj.

2 Cutii x 5 cartuse x 3 ml susp.inj. (2x5 x 3ml))