HUMALOG BASAL KWIKPEN 100U/ml - PROSPECT

Prospectul pentru HUMALOG BASAL KWIKPEN 100U/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: HUMALOG BASAL KWIKPEN 100U/ml
Substanța activă: INSULINUM LISPRO
Concentrația: 100U/ml
Cod atc: A10AC04
Acțiune terapeutică: INSULINE SI ANALOGI INSULINE SI ANALOGI CU ACTIUNE INTERMEDIARA, INJECTABILE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 5 stilouri injectoare (pen-uri) x 3 ml susp. inj.
Cod cim: W53876001
Firma producătoare: LILLY FRANCE S.A.S. - FRANTA
Conținut prospect:

HUMALOG BASAL KWIKPEN 100U/ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

2 Cutii x 5 stilouri injectoare (pen-uri) x 3 ml susp. inj. (2x (5x3))