HUMALOG 200 UNITATI/ml - PROSPECT

Prospectul pentru HUMALOG 200 UNITATI/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: HUMALOG 200 UNITATI/ml
Substanța activă: INSULINUM LISPRO
Concentrația: 200unitati/ml
Cod atc: A10AB04
Acțiune terapeutică: INSULINE SI ALTE PREPARATE PARENTERALE INSULINE SI ANALOGI CU ACTIUNE RAPIDA
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: 5 stilouri injectoare (pen) preumplute a 3 ml (KwikPen)
Cod cim: W62269001
Firma producătoare: LILLY FRANCE S.A.S. - FRANTA
Conținut prospect: