HUMALOG 100 U/ml - PROSPECT

Prospectul pentru HUMALOG 100 U/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: HUMALOG 100 U/ml
Substanța activă: INSULINUM LISPRO
Concentrația: 100U/ml
Cod atc: A10AB04
Acțiune terapeutică: INSULINE SI ANALOGI INSULINE SI ANALOGI CU ACTIUNE RAPIDA
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: 2 Cutii x 5 cartuse x 3 ml sol.inj. (2x(5x3ml)
Cod cim: W52601002
Firma producătoare: LILLY FRANCE SAS - FRANTA