LANTUS SoloStar - PROSPECT

Prospectul pentru LANTUS SoloStar - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LANTUS SoloStar
Substanța activă: INSULINUM GLARGINE
Concentrația: 100U/ml
Cod atc: A10AE04
Acțiune terapeutică: INSULINE SI ANALOGI INSULINE SI ANALOGI CU ACTIUNE DE LUNGA DURATA, INJECTABILE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 8 stilouri injectoare (pen-uri) preumplute x 3 ml
Cod cim: W52628010
Firma producătoare: SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA