ABASAGLAR - PROSPECT

Prospectul pentru ABASAGLAR - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ABASAGLAR
Substanța activă: INSULINUM GLARGINE
Concentrația: 100UI/ml
Cod atc: A10AE04
Acțiune terapeutică: INSULINE SI ALTE PREPARATE PARENTERALE INSULINE SI ANALOGI CU ACTIUNE DE LUNGA DURATA, INJECTABILE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: ambalaj x10 stilouri pre-umplute/pen (2 cutii x 5 pen) a 3ml dozaj 80U
Cod cim: W62015002
Firma producătoare: LILLY FRANCE S.A.S - FRANTA