INSULIN HUMAN WINTHROP BASAL 100UI/ml SoloStar - PROSPECT

Prospectul pentru INSULIN HUMAN WINTHROP BASAL 100UI/ml SoloStar - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: INSULIN HUMAN WINTHROP BASAL 100UI/ml SoloStar
Substanța activă: INSULINE UMANE
Concentrația: 100UI/ml
Cod atc: A10AC01
Acțiune terapeutică: INSULINE SI ANALOGI INSULINE SI ANALOGI CU ACTIUNE INTERMEDIARA, INJECTABILE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 9 stilouri injectoare (pen-uri) x 3 ml sol. inj.
Cod cim: W53804005
Firma producătoare: SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA