ACTRAPHANE 50 NOVOLET - PROSPECT

Prospectul pentru ACTRAPHANE 50 NOVOLET - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ACTRAPHANE 50 NOVOLET
Substanța activă: INSULINE UMANE
Concentrația: 100UI/ml
Cod atc: A10AD01
Acțiune terapeutică: INSULINE SI ANALOGI INSULINE SI ANALOGI ACT. INTERM. COMB.CU ACT. RAPIDA, INJECT
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 cartus x 5 penuri preumplute x 3 ml susp. inj.
Cod cim: W51813001
Firma producătoare: NOVO NORDISK A/S - DANEMARCA
Conținut prospect:

ACTRAPHANE 50 NOVOLET se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 cartus x 10 penuri preumplute x 3 ml susp. inj.