ACTRAPHANE 30 - PROSPECT

Prospectul pentru ACTRAPHANE 30 - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ACTRAPHANE 30
Substanța activă: INSULINE UMANE
Concentrația: 40UI/ml
Cod atc: A10AD01
Acțiune terapeutică: INSULINE SI ANALOGI INSULINE SI ANALOGI ACT. INTERM. COMB.CU ACT. RAPIDA, INJECT
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 5 flac. x 10 ml susp. inj.
Cod cim: W51802002
Firma producătoare: NOVO NORDISK A/S - DANEMARCA