ACTRAPHANE 10 PENFIILL - PROSPECT

Prospectul pentru ACTRAPHANE 10 PENFIILL - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ACTRAPHANE 10 PENFIILL
Substanța activă: INSULINE UMANE
Concentrația: 100UI/ml
Cod atc: A10AD01
Acțiune terapeutică: INSULINE SI ANALOGI IINSULINE SI ANALOGI ACT. INTERM. COMB.CU ACT. RAPIDA, INJEC
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 5 cartuse x 3 ml susp. inj.
Cod cim: W51804002
Firma producătoare: NOVO NORDISK A/S - DANEMARCA
Conținut prospect:

ACTRAPHANE 10 PENFIILL se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1cartus x 3 ml susp. inj.

Cutie x 10 cartuse x 3 ml susp. inj.