BESPONSA 1 mg - PROSPECT

Prospectul pentru BESPONSA 1 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BESPONSA 1 mg
Substanța activă: INOTUZUMAB OZOGAMICIN
Concentrația: 1mg
Cod atc: L01XC26
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ANTICORPI MONOCLONALI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din sticla bruna ce contine 1 mg pulbere
Cod cim: W63712001
Firma producătoare: PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS - IRLANDA
Conținut prospect: