RESPREEZA 1000 mg - PROSPECT

Prospectul pentru RESPREEZA 1000 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: RESPREEZA 1000 mg
Substanța activă: INHIBITOR ALFA1 PROTEINAZA UMANA
Concentrația: 1000mg
Cod atc: B02AB02
Acțiune terapeutică: ANTIFIBRINOLITICE INHIBITORI DE PROTEINAZE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Flac. din sticla (tip I) cu 1000 mg pulb. si 1 flac. din sticla (tip I) cu 20 ml apa pt. preparate inj.
Cod cim: W63059001
Firma producătoare: CSL BEHRING GMBH - GERMANIA
Conținut prospect: