INFLECTRA 100 mg - PROSPECT

Prospectul pentru INFLECTRA 100 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: INFLECTRA 100 mg
Substanța activă: INFLIXIMABUM
Concentrația: 100mg
Cod atc: L04AB02
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE INHIBITORI DE FACTOR DE NECROZA (TNF)TUMORALA ALFA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 4 flac. din sticla cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf.
Cod cim: W60070004
Firma producătoare: BIOTEC SERVICES INTERNATIONAL LTD. - MAREA BRITANIE