HIZENTRA - PROSPECT

Prospectul pentru HIZENTRA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: HIZENTRA
Substanța activă: IMUNOGLOBULINA UMANA NORMALA
Concentrația: 200mg/ml
Cod atc: J06BA01
Acțiune terapeutică: IMUNOGLOBULINE IMUNOGLOBULINA UMANA DE ORIGINE UMANA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 20 flacoane a 10 ml solutie ce contine: proteina plasmatica umana 2 g
Cod cim: W60116006
Firma producătoare: CSL BEHRING GMBH - GERMANIA