FAVIRAB 200-400 UI/ml - PROSPECT

Prospectul pentru FAVIRAB 200-400 UI/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: FAVIRAB 200-400 UI/ml
Substanța activă: IMUNOGLOBULINA ANTI-RABICA ECVINA
Concentrația: 200-400 UI/ml
Cod atc: J06BB05
Acțiune terapeutică: IMUNOGLOBULINE IMUNOGLOBULINE SPECIFICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_5025_28.09.12.pdf
Ambalaj: Cutie cu 10 flac. din sticla incolora x 5 ml sol. inj.
Cod cim: W59154002
Firma producătoare: SANOFI PASTEUR SA - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5025/2012/01-02                                                              Anexa 
                                                                                                                                                                       
Prospect 

 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

FAVIRAB  soluţie injectabilă 

fragmente F(ab’)

2

 de imunoglobulină antirabică de cal 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest vaccin deoarece 
conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4

.

 

 
Ce găsiţi în acest prospect: 
 
1. 

Ce este Favirab şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Favirab  

3. 

Cum să utilizaţi Favirab  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Favirab 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Favirab şi pentru ce se utilizează  

 
FAVIRAB este o imunoglobulină specifică antirabică. 
FAVIRAB este indicat pentru profilaxia post-expunere a rabiei la persoanele  cu suspiciune de expunere la 
virusul rabic, în special în cazul expunerilor grave  
În conformitate cu recomandările consultaţiilor de specialitate ale OMS în ceea ce priveşte rabia, FAVIRAB 
va trebui folosit întotdeauna în asociere cu un vaccin antirabic. Singura excepţie se aplică în cazul pacienţilor 
cărora  li  s-a  administrat  deja  un  vaccin  antirabic  şi  care  pot  furniza  documentaţie  care  să  confirme 
imunizarea cu un vaccin de tip cultură-de-celule (mai concret, imunizări integrale pre-expunere pe parcursul 
ultimului  an, ca  urmare  a  injectărilor de  rapel  de  pe parcursul  ultimilor  5 ani  de  profilaxie integrală  post-
expunere). Acestor pacienţi li se va putea administra numai vaccinul. 
 
Administrarea  va  fi  întotdeauna  realizată  sub  supraveghere  medicală  (conform  recomandărilor  locale),  în 
cadrul unui centru antirabic. 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Favirab 

 
Nu utilizaţi Favirab: 
Dat fiind riscul letal asociat rabiei, nu există niciun fel de contraindicaţii la administrarea imunoglobulinei 
rabice.  
 
Atenţionări şi precauţii 
FAVIRAB nu se administrează intravenos.  
 

Page 2
background image

 

În  caz  de  antecedente  cunoscute  de  alergie  la  proteinele  de  cal,  se  preferă  utilizarea  imunoglobulinei 
antirabice umane.  
 
FAVIRAB folosit ca terapie unică nu reprezintă un tratament antirabic. 
 
Se va evita administrarea  injecţiilor multiple în plagă. 
 
FAVIRAB  nu  trebuie  administrat  cu  aceeaşi  seringă  cu  care  s-a  injectat  vaccinul  antirabic  şi  nu  va  fi 
administrat în aceeaşi zonă anatomică ca şi vaccinul antirabic. 
 
Dacă  imunoglobulina  antirabică  umană  nu  este  disponibilă,  trebuie  administrată  fără  întârziere 
imunoglobulină antirabică de cal, însă sub supraveghere medicală strictă, pentru a se putea preveni şi trata un 
eventual şoc anafilactic (vezi secţiunea 4). 
 
Dacă  apar  reacţii  alergice  sau  anafilactice,  injectarea  trebuie  încetată  imediat.  În  cazul  apariţiei  şocului, 
trebuie iniţiată terapie corespunzătoare.  
 
Având  în  vedere  natura  heterologă  a  imunoglobulinei  antirabice  de  cal,  trebuie  luat  în  considerare 
întotdeauna riscul reacţiilor adverse anafilactice: 
 

-  pentru a identifica orice persoană presensibilizată la proteine heterologice, pacienţii trebuie întrebaţi 

sistematic despre antecedentele de alergie, insistând în special pe existenţa injectărilor anterioare cu 
proteine heterologice care au determinat (sau nu ) vreo reacţie. 

-  pacienţii trebuie întrebaţi şi despre prezenţa alergiilor apărute ca urmare a contactului cu animale, în 

special cai, sau despre oricare alergii la alimente.  

 
Riscurile pot fi considerate a fi rare, dat fiind nivelul ridicat de purificare al FAVIRAB. 
 
Tratamentul  va  trebui  completat  cu  un  o  terapie  antitetanos  dacă  este  necesar  şi  cu  o  terapie  antibiotică, 
pentru a preveni alte infecţii în afară de rabie. 
 
Favirab împreună cu alte medicamente 
FAVIRAB nu va fi administrat concomitent cu alte vaccinuri sau medicamente. 
 
Ca regulă generală, trebuie evitată utilizarea de corticosteroizi, deoarece aceştia pot diminua răspunsul imun. 
 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte 
medicamente. 
 
Sarcina şialăptarea  
 
În studii clinice efectuate la om nu s-a stabilit siguranţa acestui vaccin în timpul sarcinii.  
 
Din  punctul  de  vedere  al  riscurilor  letale  asociate  rabiei,  sarcina  nu  reprezintă  o  contraindicaţie  pentru 
iniţierea tratamentului post-expunere la rabie. 
 
Totuşi,  dacă  este  posibilă  alegerea,  trebuie  să  se  ia  în  considerare  utilizarea  imunoglobulinei    antirabice 
umane. 
 
Deoarece  imunoglobulinele  pot  fi  secretate  în  laptele  matern,  alăptarea  va  fi  întreruptă  pe  perioada 
tratamentului. 
 
 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 

Page 3
background image

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje nu au fost studiate. 
 
Informaţii importante privind unele componente ale FAVIRAB 
Sodiu  (clorură).  Acest  medicament  conţine  mai  puţin  de  un  milimol  (sau  23  mg)  de  sodiu  per  unitate  de 
dozare. 
 
 
3. 

Cum să utilizaţi Favirab 

 
Administrarea  se  va  realiza  întotdeauna  sub  supraveghere  medicală  (conform  recomandărilor  locale),  în 
cadrul unui centru antirabic.  
Tratamentul  va  trebui  adaptat  în  funcţie  de  tipul  de  contact  (vezi  Tabelul  1)  şi  de  starea  imunologică  a 
subiectului. 
Tabelul  1  de  mai  jos  reprezintă  un  ghid  în  profilaxia  post-expunere,  bazat  pe  rapoartele  OMS  TRS  931, 
2004. 
 
Tabelul 1: Tipul de contact şi expunerea 
 

Categorii 

Tipul contactului 

Tipul 

expunerii 

Tratament recomandat 

 

Contact  cu  animale  sau  hrănire  a 
animalelor.  
Lingerea de către animal a zonelor 
cutanate fără leziuni. 

Niciunul  

Niciunul  dacă  istoricul  cazului 
este disponibil 

II 

Piele  neprotejată,  uşor  muşcată 
Zgârieturi  minore  sau  excoriaţii, 
fără sângerare. 
 

Minor 

Administrarea 

imediată 

vaccinului.  Tratamentul  va  fi 
suspendat  dacă  animalul  îşi 
menţine  starea  de  sănătate  pe 
parcursul 

unei 

perioade 

de 

observaţie  de  10  zile  sau  dacă 
acesta  este  sacrificat  şi  se 
descoperă că este negativ la rabie 
ca urmare a aplicării tehnicilor de 
laborator. 

III 

 

Una sau mai multe muşcături sau 
zgârieturi care au străpuns pielea. 
Lingerea de către animal a zonelor 
cutanate cu leziuni. 
Contaminarea 

membranelor 

mucoase  cu  saliva  animalului 
(lingere). 

Expunere la lilieci. 

Grav 

Administrarea 

imediată 

imunoglobulinei  antirabice  şi  a 
vaccinului.  Tratamentul  va  fi 
suspendat  dacă  animalul  îşi 
menţine  starea  de  sănătate  pe 
parcursul 

unei 

perioade 

de 

observaţie  de  10  zile  sau  dacă 
acesta  este  sacrificat  şi  se 
descoperă că este negativ la rabie 
ca urmare a aplicării tehnicilor de 
laborator. 

*  Imunoglobulina  va  trebui  injectată  prin  infiltrare.  În  cazul  mai  multor  expuneri  grave,  imunoglobulina 
antirabică umană va trebui folosită când acest lucru este posibil (recomandările OMS TRS 931, 2004). 
 
Pentru prevenirea post-expunere a rabiei, se recomandă tratamentul prin care administrarea imunoglobulinei 
antirabice de cal se asociază cu vaccinul antirabic, deşi experienţa arată că numai administrarea vaccinului ar 
putea fi suficientă în cazul expunerilor minore (categoria II). 
 

Page 4
background image

 

Tratamentul prompt şi local al tuturor muşcăturilor sau zgârieturilor este foarte important şi trebuie realizat 
imediat după muşcătură sau zgârietură. 

 

Dozare 
 
FAVIRAB trebuie injectat cât se poate de repede după expunere. 
 
Doza recomandată este de 40 UI/kg, atât la copii cât şi la adulţi. 
 
Calcularea dozei se bazează pe o concentraţie a produsului de 200 IU/ml în flacon. 
 
În cazul leziunilor multiple, este posibil ca volumul dozei calculate al imunoglobulinei rabice de cal să nu fie 
suficient pentru infiltrarea în toate leziunile. În aceste situaţii, doza recomandată de Favirab poate fi diluată  
1/2 sau 1/3 în soluţia salină izotonă (NaCl 0,9%), astfel încât cantitatea de imunoglobulină antirabică de cal 
necesară pentru infiltrarea satisfăcătoare a tuturor rănilor să fie suficientă. 
 
Din cauza riscului interferenţelor cu producţia de anticorpi relativă la vaccinare, doza nu va trebui mărită şi 
nici nu se vor administra doze repetate de imunoglobulină rabică (chiar dacă iniţierea profilaxiei simultane 
este întârziată). 
 
FAVIRAB va fi folosit întotdeauna conform indicaţiilor medicului. Dacă nu sunteţi sigur/ă, întrebaţi medicul 
dumneavoastră sau farmacistul. 
 
Mod de administrare: 
 
Infiltrare în şi în jurul leziunilor. Doza care rămâne va trebui administrată lent, intramuscular. 
 
Recomandările privind acţiunile de prim-ajutor includ clătirea şi spălarea imediată şi integrală a plăgii, timp 
de  15  minute,  cu  apă  şi  săpun,  detergent,  iod-povidonă  sau  orice  altă  substanţă  cu  o  acţiune  destructivă 
dovedită  asupra  virusului  rabic.  Dacă  la  îndemână  nu  se  află  săpun  sau  agenţi  antivirali,  plaga  va  trebui 
clătită bine cu apă o perioadă mai lungă de timp. 
 
Dacă este posibil din punct de vedere anatomic, se recomandă să se injecteze  cât se poate de multdin doză 
sub  formă  de  infiltraţie  în  plagă  şi  în  jurul  plăgii.  Restul  dozei  se  administrează  lent  intramuscular  în 
injectare unică într-un loc îndepărtat de locul administrării vaccinului antirabic. Dacă este posibil, vaccinul 
va trebui administrat contra-lateral faţă de locurile de administrare ale imunoglobulinei. 
 
Infiltraţia plăgilor de la nivelul unor zone anatomice (vârfurile degetelor) trebuie realizată cu atenţie, pentru a 
preveni creşterea presiunii din compartimentul ţesutului (sindromul de compartiment).  
 
Prima  doză  de  vaccin  va  trebui  administrată  în  acelaşi  timp  cu  imunoglobulina  rabică  de  cal.  Dacă 
imunoglobulina rabică de cal nu este disponibilă în momentul administrării vaccinului antirabic, aceasta va 
putea fi administrată până în a şaptea sau a opta zi de la administrarea primei doze de vaccin. După această 
perioadă, se consideră că răspunsul activ produs de către  vaccin s-a realizat deja. 
 
Dacă utilizaţi mai mult Favirab decât trebuie 
 
Dacă nu se respectă cu stricteţe dozele recomandate (supradozaj), există un risc de interferenţă 
imunosupresoare (suprimarea apărării imune) cu vaccinul rabic. 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 
farmacistului. 
 
Dacă uitaţi să utilizaţi Favirab 
Imunoglobulina  antirabică  de  cal  trebuie  administrată  chiar  dacă  iniţierea  tratamentului  este  întârziată  din 
orice  motiv,  şi  oricare  ar  fi  intervalul  dintre  expunerea  la  virusul  rabiei  şi  iniţierea  tratamentului. 

Page 5
background image

 

Imunoglobulina antirabică de cal poate fi administrată până în ziua a şaptea sau a opta ulterior administrării 
primei doze de vaccin. 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate vaccinurile, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. 
 
Tulburări generale şi reacţii la nivelul zonei de administrare 
 
Reacţii adverse foarte rare (concret, mai puţin de 1 pacient la fiecare 10 000): 
 
Reacţiile  de  tip  alergic  imediate  sau  întârziate  se  produc  după  utilizarea  proteinelor  heterologice  (non-
umane). 
 

   Reacţiile imediate observate sunt de tip anafilactoid, cu hipotensiune arterială, dispnee (dificultate în 

respiraţie), prurit sau urticarie. În cazuri foarte rare , pot să apară reacţii mai grave, cum sunt edem 
Quincke (umflarea bruscă a feţei şi gâtului de etiologie alergică) sau şocul anafilactic. 

 

Reacţiile întârziate comparabile cu boala serului (stare de rău cauzată de o reacție alergică) sau edemul 

angioneurotic,  raportate  după  administrarea  de  proteine  heterologe  (non-umane)  pot  apărea  după 
aproximativ  şase  zile  de  la  iniţierea  tratamentului.  Acestea  constau  într-o  reacţie  inflamatorie  
apărută  ca  urmare  a  activării  complementului  şi  formării  de  complexe  imune  (reacţie  de 
hipersensibilitate  de tip  III),  însoţită  ocazional de  semne  clinice  cum  ar  fi  febra,  pruritul, eritemul 
(eczema) sau urticaria, adenopatia şi artralgiile (dureri articulare). 

 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 

 

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agraveazǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în 
acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
5. 

Cum se păstrează Favirab 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
A se păstra la temperaturi între 2ºC - 8ºC (la frigider), în ambalajul original. A nu se congela. 
A se păstra protejat de lumina soarelui. 
Nu utilizaţi Favirab după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se referă la ultima 
zi a lunii respective. 
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul 
cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului 
înconjurător. 
 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Favirab 
 
Substanţa activă este: 
Fragmente F(ab’)

2

 de imunoglobulină antirabică de cal (200 - 400 UI/ml). 

 
 

Page 6
background image

 

 
Celelalte componente sunt:  
Polisorbat 80, clorură de sodiu, apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric sau hidroxid de sodiu  pentru 
ajustarea pH-ului la valori între 6,0 şi 7,0. 
 
Cum arată Favirab şi conţinutul ambalajului 
FAVIRAB este o soluţie injectabilă ambalată în flacoane din sticlă incoloră a 5 ml. Cutie cu un flacon sau cu 
10 flacoane soluţie injectabilă. 
 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă
 
Sanofi Pasteur S.A. 
2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon 
Franţa 
 
Fabricanţi  
 
Sanofi Pasteur S.A. 
2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Franţa 
 
Sanofi-Aventis Zrt.,  
1225 Budapesta, Campona u.1.(Harbor Park), Ungaria 
 
Acest prospect a fost revizuit în Septembrie 2013 

FAVIRAB 200-400 UI/ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 flac. din sticla incolora x 5 ml sol. inj.