THYMOGLOBULINE 5 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru THYMOGLOBULINE 5 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: THYMOGLOBULINE 5 mg/ml
Substanța activă: IMUNOGLOBULINA ANTI-LIMFOCITE (DE IEPURE)
Concentrația: 5mg/ml
Cod atc: L04AA04
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE IMUNOSUPRESOARE SELECTIVE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7562_23.04.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din sticla incolora tip I, cu pulb. pt. sol. perf.
Cod cim: W13357001
Firma producătoare: GENZYME POLYCLONALS S.A.S. - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7562/2015/01                                                                            Anexa 
                                                                                                                                                                                 
Prospect 

 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru pacient 

 

THYMOGLOBULINE 5 

mg/ml pulbere pentru soluţie perfuzabilă 

Imunoglobulină de iepure anti-timocite umane 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai 

pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 

poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile 

reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 
1. 

Ce este Thymoglobuline 

şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Thymoglobuline  

3. 

Cum să vi se administreze Thymoglobuline  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Thymoglobuline 

6. 

C

onţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Thymoglobuline 

şi pentru ce se utilizează  

 
Thymoglobuline este o imunog

lobulină anti-timocite umane obţinută din sângele iepurilor injectaţi cu celule 

din glanda timică umană. Aparţine unui grup de medicamente denumite imunosupresoare (medicamente anti-

rejet de grefă). Aceste medicamente sunt utile în prevenirea respingerii transplantului de organe.  

Ele pot fi utilizate pentru tratamentul altor reacţii imunitare nedorite. 
 
Imunosupresia în transplant 

Thymoglobuline este utilizat pentru prevenirea şi tratarea rejetului de transplant. Thymoglobuline este un tip 
de medicament denumit imunosupresor (medicament anti-

rejet). Atunci când un pacient primeşte un organ, 

sistemul  natural  de  apărare  al  organismului  va  încerca  să  îl  respingă  (fenomen  de  rejet). 
Thymoglobuline

 

modifică  mecanismul  de  apărare  al  organismului  şi  ajută  la  acceptarea organului 

transplantat. 
 

Prevenirea bolii acute şi cronice grefă contra gazdă 

Thymoglobuline este utilizat pentru evitarea bolii acute şi cronice grefă contra gazdă (o boală în care celulele 

imunitare funcţionale din măduva osoasă transplantată recunosc primitorul drept „străin" şi declanşează un 

atac imunologic), după transplant de celule stem hematopoietice (transplant al celulelor care pot forma celule 
sanguine).  
 

Tratamentul bolii acute grefă contra gazdă rezistentă la corticosteroizi  
Thymoglobu

line  este  utilizat  pentru  tratarea  bolii  acute  grefă  contra  gazdă  atunci  când  alte  medicamente 

(cunoscute drept corticosteroizi) nu au efect. 
 

Page 2
background image

 
 

Tulburări hematologice 
Thymoglobuline

 

este utilizat pentru tratarea pacienţilor cu anemie aplastică. Anemia aplastică este un tip rar 

de  tulburare  hematologică  în  care  organismul  nu  mai  produce  destule  celule  sanguine.  Acest  lucru  poate 

produce oboseală şi paloare. De asemenea, pot apărea mai uşor infecţii, vânătăi, ori sângerări dese nazale. 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Thymoglobuline 

 
Nu ut

ilizaţi Thymoglobuline: 

d

acă sunteţi alergic la imunoglobulina anti-timocite umane, la proteine de iepure sau la oricare dintre 

celelalte componente ale acestui medicament (enumerate lapunctul 6). 

d

acă aveţi o infecţie severă (deoarece Thymoglobuline scade capacitatea organismului de a lupta 

împotriva infecţiilor).   

 

Atenţionări şi precauţii 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte 
medicamente. 
 

Thymoglobuline trebuie utilizat întotdeauna sub strictă supraveghere, în spital. 
 

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă: 

aţi avut vreodată reacţii alergice la animale sau la alte medicamente. Medicul dumneavoastră vă va 
monitoriza îndeaproape 

şi va opri tratamentul dacă apar semne de reacţie alergică la Thymoglobuline.  

aveţi orice boală de sânge, cum sunt trombocitopenia (număr mai mic decât normal al plachetelor 

sanguine) sau leucopenia (număr mai mic decât normal al celulelor albe sanguine). Doza va depinde de 

numărul de celule albe sau de trombocite din sânge, care vă va fi controlat înainte, în timpul şi după 
tratament. 

 

Unele reacţii adverse severe pot fi corelate cu timpul de perfuzie. Pacienţii trebuie atent monitorizaţi în 
timpul perfuziei. 
 

În cazul apariţiei unei reacţii  adverse, timpul de perfuzie poate fi redus sau perfuzia poate fi oprită până la 

dispariţia simptomelor. 

Administrarea trebuie întreruptă imediat şi definitiv dacă apare reacţia alergică generalizată. Dacă se 
instaleaz

ă şocul (stare de rău apărută brusc şi scăderea tensiunii arteriale), se va institui tratamentul 

simptomatic al şocului. 
 

Thymoglobuline este utilizat adesea în combinaţie cu alte medicamente imunosupresoare. După utilizarea 

acestor combinaţii au fost raportate infecţii, reactivare a unor infecţii, septicemie (infecţie severă prezentă în 

sânge şi răspândită în tot organismul), şi neutropenie febrilă (febră asociată cu un număr scăzut a anumitor 
celule albe din sânge). 

În anemia aplastică, tratamentul imunosupresiv contribuie la riscul de infecţii (în special al celor fungice) 

asociat cu anemia aplastică însăşi. 
 

Utilizarea  medicamentelor  imunosupresoare,  inclusiv  a  Thymoglobuline,  poate  creşte  riscul  dezvoltării 
cancerului, cum sunt limfomul sau bolile limfo

proliferative (care implică o creştere anormală a numărului de 

celule albe). 
 

Componentele din sânge uman (eritrocite tratate cu formaldehidă), precum şi timocitele sunt utilizate în 

procesul de fabricaţie a Thymoglobuline. Măsurile standard de prevenire a infecţiilor legate de utilizarea 

medicamentelor preparate din componente umane includ selecţionarea donatorilor, testarea în mod 

individual a donatorilor pentru markeri specifici de infecţii şi includerea unor paşi eficace în procesul de 

fabricaţie pentru inactivarea/îndepărtarea virusurilor. 

Page 3
background image

În ciuda acestor măsuri, atunci când sunt administrate medicamente preparate utilizând componente umane, 

posibilitatea transmiterii unor agenţi infecţioşi nu poate fi complet exclusă. Aceasta se aplică şi în cazul 
vir

usurilor necunoscute sau în curs de investigare şi a altor agenţi patogeni. 

 

Măsurile luate pentru Thymoglobuline sunt considerate eficace pentru virusurile încapsulate, cum sunt HIV, 

virusul hepatitei B şi virusul hepatitei C, şi pentru alte virusuri neîncapsulate, cum sunt virusul hepatitei A şi 
parvovirusul B19. 
 

Se  recomandă  cu  fermitate  ca  de  fiecare  dată  când  Thymoglobuline  este  administrat  pacientului  să  se 

înregistreze  numele  acestuia  şi  seria  medicamentului,  pentru  a  menţine  o  conexiune  între  pacient  şi  seria 
medicamentului 
 
Thymoglobuline 

împreună cu alte medicamente 

S

puneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 

orice alte medicamente. 
 

orice alte medicamente imunosupresoare (ciclo

sporină, tacrolimus sau micofenolat mofetil), deoarece 

există un risc de supraimunosupresie care poate duce la limfoproliferare (creştere anormală a numărului 
de celule albe).  

alte medicamente împotriva rejetului de grefă (imunosupresoare), cum sunt azatioprina sau 

corticosteroizii, deoarece în cazul în care apărarea organismului dumneavoastră este scăzută prea mult, 

pot apărea infecţii severe. De asemenea, poate creşte riscul de apariţie în viitor a cancerului. 

 

Vaccinări 

Nu faceţi niciun vaccin în timpul sau la scurt timp după tratamentul cu Thymoglobuline fără a discuta mai 

întâi cu medicul dumneavoastră, deoarece pot apărea reacţii adverse (dacă este un vaccin viu) sau pot să nu 

aibă efect, deoarece sistemul dumneavoastră imunitar nu poate răspunde la vaccin. Imunizarea cu vaccinuri 

vii atenuate nu este recomandată pentru pacienţii trataţi recent cu Thymoglobuline. 
 
Thymoglobuline 

împreună cu alimente, băuturi şi alcool 

Este improbabil ca alimentele şi băuturile să influenţeze efectul medicamentului. 
 
Sarcina, 

alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-

vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Thymoglobuline nu trebui

e administrat femeilor gravide decât dacă este absolut necesar, deoarece nu i se 

cunosc efectele. 
 
Nu 

alăptaţi dacă vi se administrează Thymoglobuline, deoarece acesta poate trece în lapte şi poate afecta 

copilul. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Nu
 

conduceţi şi nu folosiţi utilaje în timpul tratamentului deoarece Thymoglobuline vă produce stare de rău, 

oboseală sau ameţeli.   
 
 
3. 

Cum s

ă vi se administreze Thymoglobuline 

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutaţi cu medicul 

dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur. 
 

Medicamentul vă va fi administrat de către un medic sau o asistentă medicală, în spital. 
Thymoglobuline este administrat printr-un tub de plastic (cateter) direct în sânge (perfuzie 

intravenoasă) într-

o perioadă de cel puţin 4 ore. Prima doză poate fi administrată într-o perioadă mai lungă de timp. 
 

Page 4
background image

Doza administrată este variabilă şi depinde de greutatea dumneavoastră (cu excepţia cazului în care aveţi 
obezitate, când va depinde de g

reutatea dumneavoastră ideală), de afecțiunea medicală pentru care sunteți 

tratat şi de administrarea altor medicamente în acelaşi timp.  
 
 

Prevenirea rejetului de grefă 

Între 1 şi 1,5 mg pentru fiecare kilogram de greutate în fiecare zi, timp de 2-9 zile pentru transplant de 

rinichi, pancreas sau ficat, corespunzător unei doze totale de 2-13,5 mg/kg  

Între 1 şi 1,5 mg pentru fiecare kilogram de greutate în fiecare zi, timp de 2-5 zile pentru transplant 

cardiac, corespunzător unei doze totale de 2-7,5 mg/kg 

 
Tratamentul rejetului de transplant 

1,5 mg pentru fiecare kilogram de greutate corporală în fiecare zi, timp de 3-14 zile, corespunzător unei doze 
totale de 4,5-21 mg/kg. 
 

Evitarea bolii acute sau cronice grefă contra gazdă 

În transplantul de grefe (măduvă osoasă sau celule stem hematopoetice din sângele periferic) de la membri 
familiei care au proteine diferite pe celule (donori non-HLA-identici) sau de la persoane din afara familiei 

care au aceleaşi proteine pe celule (donori HLA-identici), se recomandă la pacienţii adulţi ca 

Thymoglobuline să fie administrat ca terapie preliminară, în doză de 2,5 mg/kg corp, zilnic, începând de la 4 

zile înainte de transplant, până la 1-2 zile înainte de transplant, corespunzător unei doze cumulative de 7,5-
10 mg/kg. 
 
Tratamentului anemiei aplastice 

Între 2,5 şi 3,5 mg pentru fiecare kilogram de greutate corporală timp de 5 zile consecutive, corespunzător 
unei doze totale de 12,5-17,5 mg/kg.  
 

Medicul dumneavostră sau asistenta medicală vă vor controla regulat în timpul administrării primei doze, 

deoarece în această perioadă pot apărea cel mai frecvent reacţii adverse. Ei vor controla apariţia de erupţii, 

pulsul, tensiunea arterială şi respiraţia. Din timp în timp medicul dumneavostră poate să solicite teste 
sanguine pent

ru monitorizarea hemogramei. Dacă numărul de celule albe este scăzut, medicul poate 

administra şi alte medicamente pentru prevenirea sau tratarea infecţiilor; dacă numărul de plachete este 

scăzut, medicul dumneavostră poate să vă recomande o transfuzie cu plachete. 
 

Doza de Thymoglobuline poate fi modificată de către medicul dumneavostră dacă apar reacţii adverse. 
 
Alte medicamente pe care medicul vi le poate recomanda 

Medicul dumneavostră vă poate recomanda alte medicamente înainte sau în acelaşi timp cu Thymoglobuline. 

Aceste medicamente sunt utilizate pentru prevenirea reacţiilor adverse posibile şi pot include: 

•  Antipiretice (ca paracetamol) pentru reducerea febrei 

• 

Corticosteroizi (de exemplu hidrocortizon) pentru prevenirea rejetului de organ şi a reacţiilor adverse 

• 

Antihistaminice (de exemplu cetirizina) pentru prevenirea răspunsului alergic 

•  Heparina pentru reducerea riscului de tromboze (cheaguri sanguine) 
 
Dacă utilizaţi mai mult Thymoglobuline decât trebuie 

Este improbabil să primiţi mai mult Thymoglobuline decât necesar, deoarece veţi fi atent monitorizat de 

către medicul dumneavostră sau asistentă pe durata tratamentului. Dacă totuşi acest lucru se întâmplă, puteţi 

face trombocitopenie (număr de trombocite scăzut sub normal) sau leucopenie (număr de celule albe scăzut 

sub normal). Aceasta înseamnă că puteţi avea febră, frisoane, inflamaţie în gât, ulceraţii bucale şi sângerări 

sau învineţiri mai uşor decât în mod normal. De regulă, aceste reacţii adverse sunt temporare şi dispar după 

scăderea dozei sau oprirea tratamentului cu Thymoglobuline. 
 

 

Dacă uitaţi să utilizaţi Thymoglobuline 

Medicul dumneavostră vă va administra doza următoare la momentul obişnuit şi nu vă va dubla doza pentru 

a recupera doza omisă. 
 

Page 5
background image

 
 
 
 
 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament 

poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 

persoanele. 
 

Unele reacţii adverse, cum ar fi febra, erupţiile cutanate, cefaleea şi altele care afectează pulsul, tensiunea 

arterială şi respiraţia, ca şi unele reacţii alergice, au şanse de apariţie mai ales la prima sau a doua doză de 
Thymoglobuline, comparativ cu dozele ulterioare. 
 

Spuneţi medicului dumneavostră imediat dacă aveţi:  

• Erupţie cutanată pruriginoasă  

• Dificultăţi la respiraţie 
• Dureri de stomac 

• Umflarea feţei, limbii sau gâtului 
 

Acestea pot fi semne cu potenţial letal al unei reacţii alergice. 
 

Uneori, administrarea în perfuzie a Thymoglobuline poate produce următoarele reacţii adverse suplimentare. 

Trebuie să spuneţi imediat medicului dumneavostră dacă aveţi oricare dintre următoarele reacţii adverse: 
 

• 

Dificultăţi în respiraţie, respiraţie şuierătoare sau tuse 

• 

Senzaţie de rău sau stare de rău 

• 

Ameţeală sau senzaţie de leşin 

• 

Oboseală 

•  Dureri articulare 

•  Cefalee 

• 

Sângerări sau echimoze apărute mai uşor decât normal 

•  Ritm cardiac neregulat sau rapid 

• 

Simptome de infecţie, cum ar fi febra, frisoanele, durerea în gât, ulceraţiile bucale 

 

În timpul sau după tratamentul cu Thymoglobuline, unii pacienţi prezintă o creştere temporară a anumitor 
parametri ai 

funcţiei hepatice (teste de laborator care indică cât de bine funcţionează ficatul dumneavoastră). 

În general, nu există simptome clinice şi parametrii funcţiei hepatice revin la normal fără tratament. 
 

Reacţiile adverse listate mai jos au fost înregistrate în timpul unui studiu observaţional. Acest lucru nu 

înseamnă ca au fost produse neapărat de Thymoglobuline. 
 

Reacţiile adverse foarte frecvente (peste 1 din 10 pacienţi) includ:  

• 

Număr scăzut de leucocite; număr scăzut de trombocite 

• 

Febră 

• 

Infecţii 

 
Reac

ţiile adverse frecvente (până la 1 din 10 pacienţi) includ: 

• 

Diaree, dificultăţi la înghiţire, greaţă, vărsături 

•  Frisoane  

• 

Boala serică, o boală produsă de anticorpi împotriva Thymoglobuline, cu apariţia de erupţie, 

mâncărimi, urticarie (erupţie cutanată şi senzaţie de mâncărime), dureri articulare, tulburări renale şi 

adenopatie, boala apărând în 5-15 zile. Boala serică este de regulă uşoară şi trece fără tratament sau 

cu un tratament de scurtă durată cu corticosteroizi 

Page 6
background image

•  Dureri musculare 

• 

Tumori (canceroase și ne-canceroase) 

•  Dispnee 

• 

Prurit, erupţie 

• 

Tensiune arterială scăzută 

 

Aceste reacţii adverse pot fi uşoare şi trec după tratament cu alte medicamente. Ele pot fi reduse şi prin 

modificarea dozei de Thymoglobuline sau prin creşterea perioadei de timp în care se administrează.   
 

Uneori reacţiile adverse pot apărea luni de zile mai târziu. La pacienţii care utilizează Thymoglobuline 

împreună cu alte imunosupresoare pot apărea reacţii tardive, precum un risc crescut de infecţii şi anumite 
tipuri de cancer. 
 
Inf

ecţiile, reactivarea unor infecţii, neutropenia febrilă şi septicemia au fost raportate după administrarea de 

Thymoglobuline în combinaţie cu multipli agenţi imunosupresori. În cazuri rare, au fost raportate 

malignităţi, inclusiv dar nu exclusiv boli limfoproliferative şi alte limfoame, ca şi tumori solide.

 

Aceste 

evenimente au fost uneori asociate cu un final fatal. Aceste reacţii adverse au fost asociate întotdeauna cu 

agenţii multipli imunosupresori. 
 

Dacă primiţi Thymoglobuline cu alte medicamente care supresează sistemul imunitar, puteţi fi susceptibil la 

infecţii sanguine sau la alte infecţii. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 

includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 

direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 

adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se 

păstrează Thymoglobuline 

 

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. 
 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la 
ultima zi a lunii respective. 
 

Flacoanele nedeschise de Thymoglobuline vor fi păstrate la frigider (2 – 8°C), fără a fi congelate. Flaconul 
tr

ebuie păstrat în ambalajul original, ferit de lumină. În timpul transportului o temperatură de 25°C pe o 

perioadă de 3 zile nu alterează caracteristicile produsului. 
 

Thymoglobuline nu va fi utilizat dacă sunt prezente particule în flacon care nu dispar după agitarea prin 
rotire. 
 

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 

aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Thymoglobuline 

Su

bstanţa activă este imunoglobulina de iepure anti-timocite umane 25 mg. 

Celelalte componente sunt: manitol (E 421)

, glicină şi clorură de sodiu. 

 

Page 7
background image

Cum arată Thymoglobuline şi conţinutul ambalajului 

•  Thymoglobuline  este furnizat într-

un  flacon  de  sticlă  ce  conţine  o  pulbere  alb-crem. Înainte de 

utilizare, pulberea 

este  amestecată  cu  5  mililitri  (ml)  de  apă  pentru  preparate  injectabile  pentru  a 

obţine  un  lichid.  Fiecare  mililitru  (ml)  conţine  5  mg  de  imunoglobulină  de iepure anti-timocite 

umane. Soluţia reconstituită este clară sau uşor opalescentă. 

• 

Acest lichid este apoi amestecat cu soluţie de clorură de sodiu (ser fiziologic) sau glucoză, astfel 

încât să poată fi administrată lent (perfuzată) în sânge, printr-un tub de plastic (cateter), într-o venă 
mare. 

• 

Fiecare cutie conţine un flacon. 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă   
Genzyme Europe B.V. 
Gooimeer 10 
1411 DD Naarden 
Olanda  

 

Fabricant 
Genzyme Polyclonals S.A.S 
C4-C5 Buildings 
1541, avenue Marcel Mérieux 
69280 Marcy l’Etoile 

Franţa 
 

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală adeţinătorului 

autorizaţiei de punere pe piaţă:  
sanofi-aventis România S.R.L. 
Telefon: 021 317 31 36 
 
Acest prospect a fost revizuit în aprilie 2015.
 
 

Alte surse de informaţii 
 
 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 8
background image

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii: 
 

Fiecare flacon de Thymoglobuline este numai de unică utilizare. 
 

În funcţie de doza zilnică, poate fi necesară reconstituirea mai multor flacoane de pulbere. Determinaţi 

numărul de flacoane necesar şi rotunjiţi cifra. 

Utilizaţi tehnică aseptică, reconstituiţi pulberea cu 5 ml apă pentru preparate injectabile pentru obţinerea 

soluţiei care conţine 5 mg proteine pe ml. Soluţia trebuie să fie clară sau uşor opalescentă. Produsul 
reconstit

uit trebuie inspectat pentru verificarea prezenţei de particule sau a modificărilor de culoare. Nu 

utilizaţi flacoane în care sunt prezente particule sau care au modificări de culoare. 
 

Se  recomandă utilizarea imediată a soluţiei după reconstituire, pentru a preveni contaminarea microbiană.  

Dacă nu se utilizează imediat, timpul şi condiţiile de depozitare sunt responsabilitatea utilizatorului şi nu 

trebuie să depăşească în mod normal 24 ore la 2-8°C, cu excepţia cazului în care reconstituirea şi diluarea au 

avut loc în condiţii de asepsie controlată şi validată.  
 

Pregătirea perfuziei cu Thymoglobuline (utilizaţi tehnică aseptică) 

Extrageţi volumul necesar din soluţia reconstituită din flaconul de Thymoglobuline. Adăugaţi doza zilnică în 

soluţia perfuzabilă (clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau soluţie de glucoză 5%) astfel încât să obţineţi un 
volum total de perfuzat de 50-

500 ml (de regulă 50 ml /flacon). 

Preparatul trebuie administrat în aceeaşi zi. Se recomandă utilizarea unui filtru de 0,2 µm.  
 
Orice produs neutilizat sau material re

zidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.